MORE...  

Lakes in in Markapur

pedda araveedu cheruvu , Lake
Peda Araveedu,Peda Araveedu,Prakasam
   Detailed     9.16 K. M.

Buddapally Cheruvu , Lake
Kethagudipi,Tarlupadu,Prakasam
   Detailed     10.5 K. M.

ch agraharam cheruvu , Lake
Kalanuthala,Peda Araveedu,Prakasam
   Detailed     17.4 K. M.

Dupadu Cheruvu , Lake
Dupadu,Tripuranthakam,Prakasam
   Detailed     23.4 K. M.

CUMBUM CHERUVU , Lake
Cumbum,Cumbum,Prakasam
   Detailed     24.8 K. M.

venkatapuram cheruvu , Lake
Vagemadugu,Konakanamittla,Prakasam
   Detailed     25.0 K. M.

Jampaleru Lake Joining Cumbum Cheruvu , Lake
Cumbum,Cumbum,Prakasam
   Detailed     25.7 K. M.

Jampaleru Lake , Lake
Donakonda,Ardhaveedu,Prakasam
   Detailed     27.9 K. M.

Gudlakamma River , Lake
Yarrabalem,Cumbum,Prakasam
   Detailed     30.8 K. M.

Papinenipalli kothakunta Cheruvu , Lake
Papinenipalli,Ardhaveedu,Prakasam
   Detailed     34.8 K. M.

KHAJEEPURAM POND , Lake
Basinepalli,Bestavaripeta,Prakasam
   Detailed     35.0 K. M.

Gudlakamma River , Lake
Akaveedu,Racherla,Prakasam
   Detailed     38.0 K. M.

Gandi Cheruvu , Lake
Venkatadripalem,Yerragondapalem,Prakasam
   Detailed     38.4 K. M.

Veligonda Canal , Lake
Muppallapadu,Hanumanthuni Padu,Prakasam
   Detailed     39.2 K. M.

Kotha Cheruvu Once Upon A Time Gv Narayana Bathed Naked , Lake
Baduguleru,Kanigiri,Prakasam
   Detailed     40.7 K. M.

Our Lake , Lake
Komarole,Komarolu,Prakasam
   Detailed     44.8 K. M.

Gollapalli Cheruvu , Lake
Chakirala,Kanigiri,Prakasam
   Detailed     47.3 K. M.

pedda cheruvu , Lake
Srisailam,Srisailam,Kurnool
   Detailed     49.7 K. M.

River Krishna , Lake
Srisailam,Srisailam,Kurnool
   Detailed     55.9 K. M.

Nagarjuna Sgar River , Lake
Pothakamuru,Darsi,Prakasam
   Detailed     56.8 K. M.

Battupalli Lake paleru , Lake
Muddapadu,Pedacherlo Palle,Prakasam
   Detailed     57.1 K. M.

Rivar ragi Kunta Vagu , Lake
Devarapalem,Chimakurthi,Prakasam
   Detailed     59.9 K. M.

River Krishna Not far away from Nagarjuna Sagar Dam , Lake
Gottipalla,Veldurthy,Guntur
   Detailed     60.4 K. M.

Paleru Vagu lake , Lake
Peda Alavalapadu,Pedacherlo Palle,Prakasam
   Detailed     60.7 K. M.

Turakapallem Lake , Lake
Polavaram,Mundlamuru,Prakasam
   Detailed     63.7 K. M.

Strange Looking Hill Lake , Lake
Devarapalem,Chimakurthi,Prakasam
   Detailed     64.6 K. M.

peda cheruvu cricket ground , Lake
Marella,Mundlamuru,Prakasam
   Detailed     70.8 K. M.

chinna cheruvu , Lake
Pallamalli,Chimakurthi,Prakasam
   Detailed     71.7 K. M.

enikapadu river , Lake
Gummalampadu,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     72.0 K. M.

The great Nekunambad Cheruvu , Lake
Doddavaram,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     73.1 K. M.

Dhenuvakonda Cheruvu Lake , Lake
Dhenuvakonda,Addanki,Prakasam
   Detailed     73.9 K. M.

Uppala Padu lake , Lake
Vemparala,Addanki,Prakasam
   Detailed     74.4 K. M.

dhenuvakonda Bridge on gundlakamma river , Lake
Anamanamuru,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     75.7 K. M.

ganesh srikanth kunta mundu polam , Lake
Uppaladinne,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     75.9 K. M.

Jangodi Kunta , Lake
Kondapi,Kondapi,Prakasam
   Detailed     76.6 K. M.

Manchi Neella Bavi Kotta Cheruvu , Lake
Gummalampadu,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     76.7 K. M.

Kundurru Lake , Lake
Kunduru,Santhamaguluru,Prakasam
   Detailed     77.1 K. M.

Singaraya Cheruvu , Lake
Chilakapadu,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     77.1 K. M.

Ponnaluru Cheruvu , Lake
Vellatur,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     77.2 K. M.

River Gundlakamma , Lake
Anamanamuru,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     77.4 K. M.

Karumanchi Cheruvu , Lake
Karumanchi,Savalyapuram,Guntur
   Detailed     77.4 K. M.

addanki bridge on gundlakamma river , Lake
Ramayapalem,Addanki,Prakasam
   Detailed     77.5 K. M.

gundla kamma river , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     77.6 K. M.

gundlakamma river , Lake
Anamanamuru,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     77.8 K. M.

pedda kunta , Lake
Peridepi,Kondapi,Prakasam
   Detailed     77.8 K. M.

Bhavanasi Cheruvu , Lake
Chakrayapalem,Addanki,Prakasam
   Detailed     77.9 K. M.

kenaal from bhuvanasi lake , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     78.1 K. M.

mynampadu cheruvu , Lake
Mynampadu,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     78.2 K. M.

Thurpu Cheruvu , Lake
Mangamuru,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     78.3 K. M.

Rudravaram s Lake , Lake
Nelaturu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     78.3 K. M.

Rama Cheruvu , Lake
Chodavaram,Kondapi,Prakasam
   Detailed     78.6 K. M.

Naraparaju kunta , Lake
Manikeswaram,Addanki,Prakasam
   Detailed     78.6 K. M.

Reddy Kunta The Water source , Lake
Endluru,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     78.8 K. M.

P V Palem Cheruvu , Lake
Vellatur,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     78.9 K. M.

Bhavanasi cheruvu , Lake
Bommanampadu,Addanki,Prakasam
   Detailed     79.0 K. M.

Karumanchi Canal , Lake
Karumanchi,Savalyapuram,Guntur
   Detailed     79.1 K. M.

Challa Vari Kunta , Lake
Vellatur,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     79.2 K. M.

Buttala kunta , Lake
Tangutur,Tangutur,Prakasam
   Detailed     79.5 K. M.

Elchuru Pond , Lake
Chinakothapalli,Addanki,Prakasam
   Detailed     79.5 K. M.

Kancheru kunta on the way to GRP from Kottapalli , Lake
Guravareddypalem,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     79.7 K. M.

Pedda Cheruvu GRP , Lake
Guravareddypalem,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     79.8 K. M.

Bommanampadu and Cheruvukommu Palem Jn , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     79.9 K. M.

River Gundlakamma , Lake
Annangi,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     79.9 K. M.

nelatur s lake , Lake
Nelaturu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     79.9 K. M.

Chinna Cheruvu GRP , Lake
Guravareddypalem,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     80.0 K. M.

Endluru neeti cheruvu , Lake
Endluru,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     80.1 K. M.

chepala cheruvu , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     80.2 K. M.

Paidipadu kunta , Lake
Muppalla,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     80.3 K. M.

Rajamma Kunta , Lake
Nelaturu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     80.5 K. M.

N S right canal , Lake
Mangamuru,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     80.7 K. M.

Pirmallgari kunta Gopi Madala , Lake
Guravareddypalem,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     80.8 K. M.

Adusumalli Sambasiva Rao Fish Ponds , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     80.9 K. M.

kamepalli vari palem cheruvu , Lake
Pernametta,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     81.1 K. M.

Iskapalli cheruvu , Lake
Dubagunta,Pamur,Prakasam
   Detailed     81.2 K. M.

Sagar Canal , Lake
Bommanampadu,Addanki,Prakasam
   Detailed     81.4 K. M.

NAGULAPADU CHERUVU , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     81.8 K. M.

Kuruguntla vari Kunta , Lake
Doddavarappadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     82.0 K. M.

Mangamuru lake , Lake
Mangamuru,Santhanuthala Padu,Prakasam
   Detailed     82.0 K. M.

reddy palem cheruvu , Lake
Kalavakuru,Addanki,Prakasam
   Detailed     82.1 K. M.

Pedavenkannapalem Cheruvu , Lake
Ippagunta,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     82.1 K. M.

Vennuru West Lake , Lake
Vennuru,Kondapi,Prakasam
   Detailed     82.2 K. M.

Kalavakuru Reddy palem cheruvu , Lake
Kalavakuru,Addanki,Prakasam
   Detailed     82.2 K. M.

Gundlakamma River , Lake
Keerthipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     82.6 K. M.

Konijedu Cheruvu , Lake
Tangutur,Tangutur,Prakasam
   Detailed     82.6 K. M.

Elchuru Lake , Lake
Yelchuru,Santhamaguluru,Prakasam
   Detailed     82.7 K. M.

Kancheru Kunta On the way to GRP from Kottapalli , Lake
Doddavarappadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     83.0 K. M.

T palem Lake , Lake
Kothakota,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     83.1 K. M.

Vennuru East Lake , Lake
K.uppalapadu,Kondapi,Prakasam
   Detailed     83.2 K. M.

Gummalampadu Bridge on NC Canal , Lake
Sarvereddypalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     83.4 K. M.

Narsaipallem Cheruvu , Lake
Doddavarappadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     83.5 K. M.

Peda Venkanna Palem Cheruvu , Lake
Ippagunta,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     83.5 K. M.

, Lake
Dubagunta,Pamur,Prakasam
   Detailed     83.6 K. M.

Vutlapallivaripalem kunta Vutlapallivaripalem , Lake
Chundi,Voletivari Palem,Prakasam
   Detailed     83.6 K. M.

Gundlakaamma River , Lake
Keerthipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     83.7 K. M.

Akkanna gari kunta , Lake
Lingamgunta,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     83.8 K. M.

Medarametla Cheruvu , Lake
Medarametla,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     83.9 K. M.

Peddanna Kunta On the Way to GRP , Lake
Maddipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     84.0 K. M.

Marellagunta Palem Lake , Lake
Lingamgunta,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     84.1 K. M.

world famous cheruvu only in kasyapuram , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     84.2 K. M.

idhi mana cheruvu , Lake
Addanki,Addanki,Prakasam
   Detailed     84.2 K. M.

Totodi Kunta , Lake
Sarvereddypalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     84.5 K. M.

Nagarjuna Sagar Canal , Lake
Valaparla,Martur,Prakasam
   Detailed     84.6 K. M.

Peda Kotthapalli Cheruvu , Lake
Doddavarappadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     84.8 K. M.

Edlurupadu Cheruvu , Lake
Kovuru,Kandukur,Prakasam
   Detailed     84.8 K. M.

River Gundlakamma , Lake
Inamanamelluru,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     85.2 K. M.

Village Lake K Uppalapadu , Lake
K.uppalapadu,Kondapi,Prakasam
   Detailed     85.3 K. M.

RIVER , Lake
Rachavaripalem,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     85.3 K. M.

kadiyalolla cheruvu , Lake
Rachavaripalem,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     85.4 K. M.

Nagarjuna sagar canal Vallapalli , Lake
Valaparla,Martur,Prakasam
   Detailed     85.6 K. M.

Sibbinolla Cheruvu , Lake
Rachavaripalem,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     85.7 K. M.

Doddvarppadu cheruvu , Lake
Yedugundlapadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     86.1 K. M.

Kotha kota Cheruvu , Lake
Kothakota,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     86.4 K. M.

Korisapadu Pond Bandi Chandra Sekhar , Lake
Ravinuthala,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     86.5 K. M.

Itukabattila kunta , Lake
Yedugundlapadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     86.6 K. M.

gundlakamma river , Lake
Inamanamelluru,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     86.8 K. M.

Kotha Mamidi Palem Pond , Lake
Ongole,Ongole,Prakasam
   Detailed     87.0 K. M.

Chirrikurapadu Cheruvu , Lake
Chirrikurapadu,Zarugumilli,Prakasam
   Detailed     87.1 K. M.

Hanumapuram Cheruvu , Lake
H.nidamanuru,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     87.3 K. M.

Village Well lake Protected Water tank , Lake
Inamanamelluru,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     87.5 K. M.

yarajarla cheruvu with out water always , Lake
Sarvereddypalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     87.6 K. M.

Kotha cheruvu , Lake
Nandipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     87.8 K. M.

Vengamukkalpalem lake , Lake
Sarvereddypalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     87.8 K. M.

SajjaPuram Cheruvu , Lake
Kopperapalem,Ballikurava,Prakasam
   Detailed     87.9 K. M.

Buchemma kunta , Lake
Kovuru,Kandukur,Prakasam
   Detailed     87.9 K. M.

Pokuru Cheruvu , Lake
Ippagunta,Ponnaluru,Prakasam
   Detailed     88.0 K. M.

kovivari palem cheruvu , Lake
Inamanamelluru,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     88.0 K. M.

Singaya Kunta , Lake
Nandipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     88.3 K. M.

Chennaya Kunta , Lake
Nandipadu,Maddipadu,Prakasam
   Detailed     88.3 K. M.

MALLAYAIAH KUNTA , Lake
Ravinuthala,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     88.4 K. M.

PapiReddy kunta chenu , Lake
Throvagunta,Ongole,Prakasam
   Detailed     88.5 K. M.

Raagam Cheruvu , Lake
H.nidamanuru,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     88.5 K. M.

Edugundlapadu Cheruvu , Lake
Throvagunta,Ongole,Prakasam
   Detailed     88.7 K. M.

kondamuru pond , Lake
Kondamuru,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     88.8 K. M.

Brammayya Kunta , Lake
Mukthinuthalapadu,Ongole,Prakasam
   Detailed     88.9 K. M.

River Palleru , Lake
Davaguduru,Zarugumilli,Prakasam
   Detailed     89.0 K. M.

rangarayudu cheruvu , Lake
Ongole,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.0 K. M.

Manduvavari palem cheruvu , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.1 K. M.

Nekunam Puram Water Pond , Lake
Mopadu,Kandukur,Prakasam
   Detailed     89.2 K. M.

Gupthas Lake view Apartment kothapeta , Lake
Ongole,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.3 K. M.

Chenchayya Kunta , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.4 K. M.

Karumanchi pond , Lake
Valluru,Tangutur,Prakasam
   Detailed     89.5 K. M.

Vura Cheruvu , Lake
Ongole,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.8 K. M.

The Great VURA lake of ONGOLE , Lake
Ongole,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.9 K. M.

Sudnagunta Vari Summer storage Lake , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     89.9 K. M.

DEVUDU CHERUVU COLONY , Lake
Cheruvukommupalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     90.1 K. M.

vaddivola kunta , Lake
Jayavaram,Tangutur,Prakasam
   Detailed     90.2 K. M.

mukthinuthalapadu voori cheruvu , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     90.3 K. M.

Sagar Canal , Lake
Kondamanjuluru,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     90.4 K. M.

chinna cheruvu , Lake
Jayavaram,Tangutur,Prakasam
   Detailed     90.4 K. M.

komati kunta , Lake
Prasangulapadu,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     90.4 K. M.

Bollapalli Canal , Lake
Kondamanjuluru,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     90.4 K. M.

Bhogam daani kunta , Lake
Chadalawada,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     90.5 K. M.

Jagrlamudi kunta , Lake
Prasangulapadu,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     90.6 K. M.

Takkellapadu Cheruvu , Lake
Janakavaram,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     90.6 K. M.

pedda cheruvu 9949133671 , Lake
Jayavaram,Tangutur,Prakasam
   Detailed     90.7 K. M.

kondamanjulur cheruvu , Lake
Kondamanjuluru,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     91.0 K. M.

Matam kunta , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     91.3 K. M.

moodu kuntala chenu , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     91.5 K. M.

Pelluru pond , Lake
Pelluru,Ongole,Prakasam
   Detailed     91.5 K. M.

Palukur Pond , Lake
Palukur,Kandukur,Prakasam
   Detailed     91.6 K. M.

bollapalli cheruvu , Lake
Kondamanjuluru,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     91.6 K. M.

Chinta thopu Kattavari cheruvu , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     91.7 K. M.

Katta vari cheruvu , Lake
Koppolu,Ongole,Prakasam
   Detailed     91.7 K. M.

Water Canal kalava , Lake
Janakavaram,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     91.8 K. M.

raagi Chettu Kunta , Lake
Naguluppala Padu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     91.8 K. M.

Gundla Kamma River , Lake
Maddiralapadu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     91.9 K. M.

Konanki Cheruvu , Lake
Konanki,Martur,Prakasam
   Detailed     92.0 K. M.

Valluru pond , Lake
Jayavaram,Tangutur,Prakasam
   Detailed     92.0 K. M.

GUNDAM KATTA KANDUKUR LAKE , Lake
Kondikandukur,Kandukur,Prakasam
   Detailed     92.0 K. M.

penta cheruvu , Lake
Chekurapadu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     92.1 K. M.

Vallur Cheruvu , Lake
Karumanchi,Tangutur,Prakasam
   Detailed     92.3 K. M.

Tummalodi cheruvu , Lake
Karavadi,Ongole,Prakasam
   Detailed     92.6 K. M.

Anubroluvaripalem Chinna Cheruvu , Lake
Kandlagunta,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     92.6 K. M.

Boddori Kunta , Lake
Janakavaram,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     92.6 K. M.

k v palams lake , Lake
Marlapadu,Tangutur,Prakasam
   Detailed     92.7 K. M.

Pedda Maapadu Cheruvu , Lake
Mopadu,Kandukur,Prakasam
   Detailed     93.0 K. M.

PS Padu pedda cheruvu , Lake
Kandlagunta,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     93.1 K. M.

Agraharam Cheruvu , Lake
Cheruvukommupalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     93.1 K. M.

valeti vari palem cheruvu , Lake
Karavadi,Ongole,Prakasam
   Detailed     93.1 K. M.

vura cheruvu , Lake
Rachapudi,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     93.1 K. M.

MACHAVARAM CHERUVU ATTHA kodalu , Lake
Mopadu,Kandukur,Prakasam
   Detailed     93.3 K. M.

Chakali kunta , Lake
Vaviletipadu,Zarugumilli,Prakasam
   Detailed     93.4 K. M.

River Musi , Lake
K.bitragunta,Zarugumilli,Prakasam
   Detailed     93.6 K. M.

gangamma cheruvu , Lake
Kolalapudi,Martur,Prakasam
   Detailed     93.6 K. M.

Koppole Living water peda Cheruvu , Lake
Cheruvukommupalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     94.0 K. M.

Uura Cheruvu_NG Padu , Lake
Naguluppala Padu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     94.1 K. M.

China Cheruvu , Lake
Cheruvukommupalem,Ongole,Prakasam
   Detailed     94.3 K. M.

jonnathali cheruvu , Lake
Konanki,Martur,Prakasam
   Detailed     94.5 K. M.

tammala kunta , Lake
Janakavaram,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     94.6 K. M.

Vura Cheruvu , Lake
Naguluppala Padu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     94.9 K. M.

Devathi Guravaiah Lotus Pond DKVN DRK , Lake
Kotapadu,Janakavaram Ponguluru,Prakasam
   Detailed     95.4 K. M.

CHERUVU POND IN CH BANDA , Lake
Dronadula,Martur,Prakasam
   Detailed     95.5 K. M.

bapana cheruvu 22 , Lake
Naguluppala Padu,Naguluppala Padu,Prakasam
   Detailed     95.6 K. M.

karavadi cheruvu , Lake
Karavadi,Ongole,Prakasam
   Detailed     95.6 K. M.

koththa cheruvu , Lake
Nagandla,Inkollu,Prakasam
   Detailed     95.7 K. M.

oora cheruvu , Lake
Koniki,Inkollu,Prakasam
   Detailed     95.7 K. M.

Rallagunta Cheruvu , Lake
Rachapudi,Korisapadu,Prakasam
   Detailed     95.7 K. M.

kbt cheruvu , Lake
Yedlurupadu,Zarugumilli,Prakasam
   Detailed     95.9 K. M.

julu kunta , Lake
Nagandla,Inkollu,Prakasam
   Detailed     96.1 K. M.

Ankamma Cheruvu , Lake
Ulichi,Ongole,Prakasam
   Detailed     96.2 K. M.

ADD PLACE/ADD YOUR HOUSE , SHOP
Know your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2020 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy