MORE...  

Lakes in in Gannavaram

Konai Cheruvu , Lake
Kesarapalli,Gannavaram,Krishna
   Detailed     1.75 K. M.

Marlapalem cheruvu , Lake
Gannavaram,Gannavaram,Krishna
   Detailed     2.27 K. M.

Vura Cheruvu , Lake
Kesarapalli,Gannavaram,Krishna
   Detailed     2.28 K. M.

purushottapatnam cheruvu This is 60 accors fish cheruvu , Lake
Purushottapatnam,Gannavaram,Krishna
   Detailed     2.72 K. M.

Bharath Kumar Athluri s Pond , Lake
Allapuram,Gannavaram,Krishna
   Detailed     3.96 K. M.

Mustabad pedda cheruvu , Lake
Mustabad,Gannavaram,Krishna
   Detailed     5.04 K. M.

mulagalamma cheruvu , Lake
Tempalli,Gannavaram,Krishna
   Detailed     5.53 K. M.

Vuura Cheruvu , Lake
Veerapanenigudem,Gannavaram,Krishna
   Detailed     5.94 K. M.

eluru canal marked by mohan , Lake
Allapuram,Gannavaram,Krishna
   Detailed     6.37 K. M.

Eluru Canal Water Krishna River Floating in Atkur , Lake
Pottipadu,Unguturu,Krishna
   Detailed     7.74 K. M.

Inampudi venkaiah gari cheruvu , Lake
Tarigoppula,Unguturu,Krishna
   Detailed     8.55 K. M.

Swamulu gari cheruvu , Lake
Vempadu,Unguturu,Krishna
   Detailed     8.90 K. M.

Nadella Vari Cheruvu , Lake
Maredumaka,Kankipadu,Krishna
   Detailed     8.96 K. M.

Sinayya gari cheruvu , Lake
Vempadu,Unguturu,Krishna
   Detailed     9.23 K. M.

Polana cheruvu , Lake
Vempadu,Unguturu,Krishna
   Detailed     9.50 K. M.

Buchchina Cheruvu , Lake
Kanasanapalli,Agiripalli,Krishna
   Detailed     10.3 K. M.

Brammaligham Cheruvu , Lake
Narasingapalem,Agiripalli,Krishna
   Detailed     10.4 K. M.

gangur cheruvu , Lake
Penamaluru,Penamaluru,Krishna
   Detailed     10.5 K. M.

Rivus River , Lake
Mustabad,Gannavaram,Krishna
   Detailed     10.8 K. M.

JANAKAMMA CHERUVU , Lake
Suravaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     11.0 K. M.

Chinta vari cheruvu , Lake
Vempadu,Unguturu,Krishna
   Detailed     11.0 K. M.

Sagguru Lake , Lake
Sagguru,Agiripalli,Krishna
   Detailed     11.4 K. M.

peddaravi cheruvu , Lake
Thotapalli,Agiripalli,Krishna
   Detailed     11.4 K. M.

edupugallu cheruvu , Lake
Gosala,Penamaluru,Krishna
   Detailed     11.4 K. M.

sagguru cheruvu , Lake
Sagguru,Agiripalli,Krishna
   Detailed     11.7 K. M.

uoora cheruvu telaprolu , Lake
Telaprolu,Unguturu,Krishna
   Detailed     11.7 K. M.

Punadipadu Cheruvu , Lake
Punadipadu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     11.7 K. M.

RAVAMMA CHERUVU , Lake
Manikonda,Unguturu,Krishna
   Detailed     11.7 K. M.

Kanuru Cheruvu , Lake
Poranki,Penamaluru,Krishna
   Detailed     11.9 K. M.

Bundar Canal Channel Bridge , Lake
Vanukuru,Penamaluru,Krishna
   Detailed     13.0 K. M.

Krishna Canal Manikonda , Lake
Kunderu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     13.0 K. M.

Penamaluru Cheruvu , Lake
Penamaluru,Penamaluru,Krishna
   Detailed     13.1 K. M.

Golla Gudem Cheruvu , Lake
Kankipadu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     13.1 K. M.

Kankipadu Cheruvu , Lake
Kankipadu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     13.4 K. M.

Tadigadapa Cheruvu , Lake
Pedapulipaka,Penamaluru,Krishna
   Detailed     13.7 K. M.

Patamata Cheruvu , Lake
Vanukuru,Penamaluru,Krishna
   Detailed     13.8 K. M.

KOLAVENNU POND , Lake
Prodduturu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     13.9 K. M.

Narayana puram cheruvu , Lake
Rangannagudem,Bapulapadu,Krishna
   Detailed     14.5 K. M.

Polavaram Canal Near to Narayana puram , Lake
Rangannagudem,Bapulapadu,Krishna
   Detailed     14.5 K. M.

Pedapulipaka Cheruvu , Lake
Pedapulipaka,Penamaluru,Krishna
   Detailed     15.3 K. M.

Godavarru Cheruvu , Lake
Godavarru,Kankipadu,Krishna
   Detailed     15.5 K. M.

Kunderu Cheruvu , Lake
Akunuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     16.2 K. M.

Kalavapamula Cheruvu , Lake
Kalavapamula,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     16.3 K. M.

Rajapeta Cheruvu , Lake
Katuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     16.5 K. M.

BUDAMERU CANAL , Lake
Undavalli,Tadepalle,Guntur
   Detailed     16.5 K. M.

Chinna Cheruvu , Lake
Katuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     16.6 K. M.

Eedula Cheruvu Mallavalli , Lake
Krishnavaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     16.7 K. M.

Nagulla Cheruvu , Lake
Krishnavaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     16.7 K. M.

Mallella Cheruvu mallavalli , Lake
Krishnavaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     16.8 K. M.

VOORA CHERUVU , Lake
Katuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     17.0 K. M.

vura cheruvu , Lake
Krishnavaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     17.1 K. M.

Chepala Cheruvu , Lake
Peda Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     17.2 K. M.

Pedda cheruvu , Lake
Krishnavaram,Agiripalli,Krishna
   Detailed     17.4 K. M.

kotha remalle village pond , Lake
Rangannagudem,Bapulapadu,Krishna
   Detailed     17.4 K. M.

river krishna , Lake
Pedapulipaka,Penamaluru,Krishna
   Detailed     17.7 K. M.

Boddapadu Cheruvu , Lake
Prodduturu,Kankipadu,Krishna
   Detailed     17.9 K. M.

Voora Pond , Lake
Kadavakollu,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     18.3 K. M.

YellaReddy Cheruvu , Lake
Peda Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     18.7 K. M.

Pedaogirala Cheruvu , Lake
Peda Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     18.9 K. M.

thurupu pakka cheruvu , Lake
China Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     19.1 K. M.

Kadava Kollu Cheruvu , Lake
Vuyyuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     19.3 K. M.

Ravicharla China Cheruvu , Lake
Patha Ravicherla,Nuzvid,Krishna
   Detailed     19.5 K. M.

Chinna Cheruvu , Lake
Patha Ravicherla,Nuzvid,Krishna
   Detailed     19.6 K. M.

Ravicharla Chinna Cheruvu , Lake
Patha Ravicherla,Nuzvid,Krishna
   Detailed     19.7 K. M.

Pedda Cheruvu Big Pond for Ravicherla , Lake
Patha Ravicherla,Nuzvid,Krishna
   Detailed     19.7 K. M.

River View Park , Lake
Undavalli,Tadepalle,Guntur
   Detailed     19.9 K. M.

Krishna River Pushkar Ghats , Lake
Undavalli,Tadepalle,Guntur
   Detailed     20.0 K. M.

Gurava reddy cheruvu , Lake
Peda Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     20.3 K. M.

Gandigunta Pond , Lake
Vuyyuru,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     20.5 K. M.

karanam gari kunta , Lake
Patha Ravicherla,Nuzvid,Krishna
   Detailed     20.6 K. M.

china cheruvu , Lake
China Ogirala,Vuyyuru,Krishna
   Detailed     20.9 K. M.

River Krishna , Lake
Undavalli,Tadepalle,Guntur
   Detailed     21.1 K. M.

Epuru cheruvu , Lake
Epuru,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     22.1 K. M.

Voora Cheruvu Bade Saheb Cheruvu , Lake
Mantada,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     22.4 K. M.

Nallakunta Cheruvu , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     23.2 K. M.

APPARAO CHERUVU , Lake
Battulavarigudem,Nuzvid,Krishna
   Detailed     23.6 K. M.

Sagar canal , Lake
Battulavarigudem,Nuzvid,Krishna
   Detailed     24.0 K. M.

Bhadriraju Palem Cheruvu , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     24.0 K. M.

Mula Cheruvu , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     24.2 K. M.

suuredu cheruvu , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     24.9 K. M.

Bridge Across Krishna River Part Of 200ft Bypass To Guntur , Lake
Chilukuru,Ibrahimpatnam,Krishna
   Detailed     24.9 K. M.

Way to Krishna River , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     25.3 K. M.

Nalla kunta , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     25.6 K. M.

Yanamadala Pedda Cheruvu , Lake
Battulavarigudem,Nuzvid,Krishna
   Detailed     25.6 K. M.

ChinTala Cheruvu , Lake
Pedamaddali,Pamarru,Krishna
   Detailed     25.7 K. M.

The Great Krishnaveni River , Lake
Chilukuru,Ibrahimpatnam,Krishna
   Detailed     26.0 K. M.

Pampula Cheruvu , Lake
Billapadu,Gudivada,Krishna
   Detailed     26.2 K. M.

penamakuru cheruvu , Lake
Amenapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     26.3 K. M.

Moghal Cheruvu , Lake
Nuzvid,Nuzvid,Krishna
   Detailed     26.3 K. M.

Patapedapadu Cheruvu , Lake
Vasanthawada,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     26.5 K. M.

Budameru canal velvadam , Lake
Mylavaram,Mylavaram,Krishna
   Detailed     26.5 K. M.

Peda Cheruvu , Lake
Tamirisa,Nandivada,Krishna
   Detailed     26.6 K. M.

NTR Colony Cheruvu , Lake
Gudivada,Gudivada,Krishna
   Detailed     26.7 K. M.

Kummari Cheruvu , Lake
Gudivada,Gudivada,Krishna
   Detailed     26.7 K. M.

Kapileswarapuram Vura Cheruvu , Lake
Veeranki,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     26.9 K. M.

China Cheruvu , Lake
Dondapadu,Gudivada,Krishna
   Detailed     27.1 K. M.

rajesh cheruvu , Lake
Dandiganapudi,Nandivada,Krishna
   Detailed     27.2 K. M.

Gandi cheruvu , Lake
Kokkirapadu,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     27.3 K. M.

Ganganamma Cheruvu , Lake
Veeranki,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     27.4 K. M.

Chakali Cheruvu , Lake
Bommuluru,Gudivada,Krishna
   Detailed     27.4 K. M.

Linganna Cheruvu , Lake
Bommuluru,Gudivada,Krishna
   Detailed     27.4 K. M.

GARAPATI VARI CHERUVU , Lake
Satyavolu,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     27.6 K. M.

katneni vari cheruvu , Lake
Pedapadu,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     28.0 K. M.

naidugudem cheruvu , Lake
Pedapadu,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     28.0 K. M.

Zamigolivepalli Cheruvu , Lake
Pedamaddali,Pamarru,Krishna
   Detailed     28.0 K. M.

Pond Manchinilla cheruvu , Lake
Pedamaddali,Pamarru,Krishna
   Detailed     28.1 K. M.

BUDDA CHERUVU , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     28.4 K. M.

Kotha Cheruvu Pond , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     28.5 K. M.

Vadlakatta Cheruvu Bandaru Gangadhara Rao , Lake
Nuzvid,Nuzvid,Krishna
   Detailed     28.5 K. M.

Gutta Raghavendra Rao gari cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     28.6 K. M.

Dondapadu Cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     28.7 K. M.

Chakali Cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     28.9 K. M.

gutta raghaviahgari cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     29.0 K. M.

Nagarjuna sagar canal Vempadu major , Lake
Korlagunta,Musunuru,Krishna
   Detailed     29.1 K. M.

Komaravollu Cheruvu , Lake
Penjendra,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     29.4 K. M.

Bala Cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     29.6 K. M.

Bommulur Cheruvu , Lake
Bommuluru,Gudivada,Krishna
   Detailed     29.7 K. M.

Uppara cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     30.2 K. M.

veerappa cheruvu , Lake
Moturu,Gudivada,Krishna
   Detailed     30.5 K. M.

Chowtapalli Cheruvu , Lake
Chowtapalli,Gudivada,Krishna
   Detailed     30.7 K. M.

chirichintala cheruvu , Lake
Chirichintala,Gudivada,Krishna
   Detailed     31.1 K. M.

Sindhantham Cheruvu , Lake
Angaluru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     31.2 K. M.

kuchikayalapudi cheruvu , Lake
Chirichintala,Gudivada,Krishna
   Detailed     31.4 K. M.

pachha cheruvu , Lake
Vatluru,Pedapadu,West Godavari
   Detailed     31.6 K. M.

Water Pond , Lake
Chowtapalli,Gudivada,Krishna
   Detailed     31.6 K. M.

ganganamma cheruvu , Lake
Krishnapuram,Pamidimukkala,Krishna
   Detailed     31.6 K. M.

Vtps Ash Pond , Lake
Mulapadu,Ibrahimpatnam,Krishna
   Detailed     31.6 K. M.

drinking water pond for village , Lake
Chowtapalli,Gudivada,Krishna
   Detailed     31.8 K. M.

Voora cheruvu , Lake
Chowtapalli,Gudivada,Krishna
   Detailed     31.9 K. M.

akkavani cheruvu , Lake
Pedapalaparru,Mudinepalle,Krishna
   Detailed     31.9 K. M.

Village pond Cheruvu , Lake
Angaluru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     32.0 K. M.

Small pond Chinna Cheruvu , Lake
Angaluru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     32.0 K. M.

Peda Palaparru Cheruvu , Lake
Pedapalaparru,Mudinepalle,Krishna
   Detailed     32.1 K. M.

Chinna Cheruvu , Lake
Angaluru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     32.2 K. M.

chantigadi cheruvu , Lake
Unikili,Mandavalli,Krishna
   Detailed     32.5 K. M.

Pangiadi cheruvu , Lake
Chandragudem,Mylavaram,Krishna
   Detailed     32.8 K. M.

Canal Bridge , Lake
Chandrala,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     32.9 K. M.

Venkamma cheruvu , Lake
Chandrala,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     32.9 K. M.

Drinking water pond Voora Cheruvu in Telugu , Lake
Chandrala,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     33.1 K. M.

Canal Bridge Angalore , Lake
Chandrala,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     33.1 K. M.

One of the Pond Geedala cheruvu perineedu cheruvu , Lake
Chandrala,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     33.2 K. M.

Dondapadu Lake 01 Pedda Cheruvu , Lake
Borupalem,Thullur,Guntur
   Detailed     35.4 K. M.

Manda cheruvu , Lake
Gudlavalleru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     35.6 K. M.

Pedda cheruvu , Lake
Chintalavalli,Musunuru,Krishna
   Detailed     35.7 K. M.

Dondapadu Lake 02 Chinna Cheruvu , Lake
Borupalem,Thullur,Guntur
   Detailed     35.7 K. M.

Chitram cheruvu , Lake
Gudlavalleru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     35.7 K. M.

Malapalli Cheruvu , Lake
Gudlavalleru,Gudlavalleru,Krishna
   Detailed     35.8 K. M.

kolleru fresh water lake , Lake
Penumakalanka,Mandavalli,Krishna
   Detailed     36.5 K. M.

Pulliah Gari Cheruvu , Lake
Digavalli,Nuzvid,Krishna
   Detailed     37.2 K. M.

GSRK S pond , Lake
Penumakalanka,Mandavalli,Krishna
   Detailed     37.3 K. M.

Mudraboyena Subba Rao Mudraboyena Sudarsanam brother of Late M Abraham s Fish pond godown and a church , Lake
Mudutallapadu,Mandavalli,Krishna
   Detailed     37.4 K. M.

SURESH REDDY ALAPATI CHERUVU , Lake
Reddigudem,Reddigudem,Krishna
   Detailed     37.5 K. M.

Gundey David s fish pond pillipadu , Lake
Mudutallapadu,Mandavalli,Krishna
   Detailed     37.6 K. M.

nadipalli cheruvu , Lake
Vijayarai,Pedavegi,West Godavari
   Detailed     38.2 K. M.

GSRK S pond , Lake
Mudutallapadu,Mandavalli,Krishna
   Detailed     39.0 K. M.

Village Cheruvu Lake , Lake
Kanukollu,Mandavalli,Krishna
   Detailed     39.4 K. M.

Krishna River , Lake
Ipur,Ipur,Guntur
   Detailed     40.3 K. M.

PEDDA CHERUVU , Lake
Maddulaparva,Reddigudem,Krishna
   Detailed     40.7 K. M.

akividu NAIDU gari cheruvu n janardhan rao s , Lake
Ayyavari Rudravaram,Mandavalli,Krishna
   Detailed     40.9 K. M.

Gurindapallis Cheruvu , Lake
Chavalipadu,Mandavalli,Krishna
   Detailed     41.4 K. M.

bollampalli krishna rao gare fish pond , Lake
Achavaram,Kaikalur,Krishna
   Detailed     41.8 K. M.

bollampalli krishna rao gare fish pond s , Lake
Achavaram,Kaikalur,Krishna
   Detailed     41.8 K. M.

Boyapati Madhusudana Rao s Pond 1 5 acres , Lake
Chevuru,Mudinepalle,Krishna
   Detailed     41.8 K. M.

bujji gari cheruvu , Lake
Pulaparru,Mandavalli,Krishna
   Detailed     41.9 K. M.

GANGULA CHERUVU , Lake
Maddulaparva,Reddigudem,Krishna
   Detailed     41.9 K. M.

sattigadi cheruvu , Lake
Pulaparru,Mandavalli,Krishna
   Detailed     41.9 K. M.

Manchineella cheruvu Ayyavari rudravaram find NPNR YADAV BHYRAVAPATNAM , Lake
Ayyavari Rudravaram,Mandavalli,Krishna
   Detailed     42.0 K. M.

Singarayapalem Cheruvu , Lake
Singarayapalem,Mudinepalle,Krishna
   Detailed     42.0 K. M.

WAST CANAL BRIDGE MURGUKALVA VANTENA , Lake
Kaikaluru,Kaikalur,Krishna
   Detailed     43.1 K. M.

Subbu Cheruvu , Lake
Vinjaram,Kaikalur,Krishna
   Detailed     43.5 K. M.

venkata krishna pond , Lake
Bomminampadu,Mudinepalle,Krishna
   Detailed     43.7 K. M.

Drinking Watter Tank Manchi neella cheruvu Find NPNR YADAV , Lake
Vinjaram,Kaikalur,Krishna
   Detailed     43.7 K. M.

tummalamma cheruvu drinking water added by NAGISETTY NARASIMHA RAO , Lake
Chennuru,Pedana,Krishna
   Detailed     44.1 K. M.

chinna cheruvu added by nagisetty narasimha rao , Lake
Chennuru,Pedana,Krishna
   Detailed     44.4 K. M.

Chinna Cheruvu , Lake
Kaikaluru,Kaikalur,Krishna
   Detailed     44.9 K. M.

Boys Kunta , Lake
Lingapalem,Lingapalem,West Godavari
   Detailed     45.9 K. M.

Meegada Venkata Krishna Rao gari pond , Lake
Vemavarappadu,Kaikalur,Krishna
   Detailed     46.2 K. M.

Ashramam Cheruvu , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     46.4 K. M.

Dirisevalli Cheruvu , Lake
Nandigama,Nandigama,Krishna
   Detailed     46.9 K. M.

Krishna river , Lake
Dharanikota,Amaravathi,Guntur
   Detailed     47.0 K. M.

Kode s Pond , Lake
Kotcherla,Kalidindi,Krishna
   Detailed     47.1 K. M.

Nadupuru Cheruvu , Lake
Pedana,Pedana,Krishna
   Detailed     47.4 K. M.

Rice mill cheruvu , Lake
Konkepudi,Pedana,Krishna
   Detailed     47.4 K. M.

S V Palli Cheruvu , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     48.0 K. M.

Fish Ponds , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     48.0 K. M.

Malapalli Cheruvu , Lake
Nandigama,Nandigama,Krishna
   Detailed     48.0 K. M.

Mannedu cheruvu , Lake
Nandigama,Nandigama,Krishna
   Detailed     48.0 K. M.

Gangadegunta Cheruvu , Lake
Konkepudi,Pedana,Krishna
   Detailed     48.2 K. M.

N K Palli Cheruvu , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     48.4 K. M.

Garikipati Cheruvu , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     48.6 K. M.

kappala cheruvu , Lake
Kappaladoddi,Guduru,Krishna
   Detailed     48.8 K. M.

Moola Cheruvu , Lake
Madaka,Pedana,Krishna
   Detailed     48.9 K. M.

Maalapalli Cheruvu , Lake
Balliparru,Pedana,Krishna
   Detailed     48.9 K. M.

chinna pullapadu cheruvu , Lake
Pullapadu,Pedana,Krishna
   Detailed     49.0 K. M.

Konkepudi Cheruvu , Lake
Pedana,Pedana,Krishna
   Detailed     49.0 K. M.

Moguluru Cheruvu , Lake
Eturu,Chandarlapadu,Krishna
   Detailed     49.1 K. M.

Vennela Canal , Lake
Madaka,Pedana,Krishna
   Detailed     49.2 K. M.

Canal Locks , Lake
Sanarudravaram,Kalidindi,Krishna
   Detailed     49.2 K. M.

suryavathi gari cheruvu , Lake
Vadarlapadu,Kaikalur,Krishna
   Detailed     49.4 K. M.

Krishna Murthy Gari Cheruvu , Lake
Vadarlapadu,Kaikalur,Krishna
   Detailed     49.6 K. M.

ADD PLACE/ADD YOUR HOUSE , SHOP
Know your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2020 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy