751002 , Santarapur

Post OfficeName: Santarapur
District Name: Khordha
State Name: Odisha
Near By Taluks: Bhubaneswar , Balianta , Pipili , Jatni ,

City/Villages Under This Pin Code 751002

Sundarapur , Tangi , Khordha , Odisha .
Itipur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sisupala , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bankoidesh , Bolagarh , Khordha , Odisha .
Jamukoli , Jatni , Khordha , Odisha .
Padhanasani , Jatni , Khordha , Odisha .
Sundarpada , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Unit- 9 , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Brahmeswar Bagh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lingipur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Rajarani Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kuha , Jatni , Khordha , Odisha .
Madhipur , Jatni , Khordha , Odisha .
Kantilo , Jatni , Khordha , Odisha .
Gopinathpur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Barakuda , Jatni , Khordha , Odisha .
Botanda , Jatni , Khordha , Odisha .
Jayapurpatna , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Panchagaon , Jatni , Khordha , Odisha .
Bankual , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kapila Prasad , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Anant Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Aradhana Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Balabhadrapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Balaram Vihar Balaram Vihar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Baruneswar Lane Sriram Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Basisthanagar Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bhimatangi Road Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bhimatangi Road Dakabangala Chhaka , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bhimatangi Road Kapila Prasad , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bindu Sagar Road Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Bindu Sagar Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Botanda , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Brahmeswar Patana Road Brahmeswarpatna , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Brahmeswar Patana Road Siba Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Brahmeswarpatna , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Canal Road Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Cuttack - Puri Bypass Road Nathapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Dakabangala Chhaka Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Dakabangala Chhaka Phase 1 , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Dundia Thakurani Lane Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
E-Block , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Ebaranga , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Ekamra College Road Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Ganga-Jamuna Road Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Garage Road Ratnakar Bagh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Giani Zail Singh Road Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Giani Zail Singh Road Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Giani Zail Singh Road Sriram Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Gouridham , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Govindeswar Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Harachandi Sahi Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
I.G.C.H Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jagannath Matha Lane Lingaraj Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jagannath Sadak Gangotri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jagannath Sadak Nathapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jagannath Sadak Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jagannath Sadak Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Jatani Road Gouridham , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kantilo , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kapileshwar - Sundarpada Road Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kapileshwar - Sundarpada Road Kapileswar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kapileshwar - Sundarpada Road Sundarpada , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kedar Gouri Lane Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kedar Gouri Lane Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kedar Lane Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Kotitirtha Lane Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Krushnapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
LB-220 Lane Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
LB-379 Lane Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lane 2 Dakabangala Chhaka , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lewis Road Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lewis Road Nageswar Tangi , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lewis Road Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lewis Road Sriram Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lingaraj Temple Road Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Lingaraj Temple Road Gouri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Anant Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Dakabangala Chhaka , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Lingaraj Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahatab Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Mahaveer Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Municipal Hospital Road Anant Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Municipal Hospital Road Lingaraj Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
NH 203 Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Nuagan , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Nuagaon Municipality Road Balaram Vihar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Nuagaon Municipality Road I.G.C.H Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Nuagaon Municipality Road Lingipur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Nuagaon Municipality Road Nuagan , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Phase 1 Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Poonama Gate Flyover Bhimatangi Housing Colony , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Puri Road , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Puri Road Gangotri Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Puri Road Sishupalgarh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
RI Office Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Rath Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Rath Road Rameswar Patna , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Ravi Talkies Road Nageswar Tangi , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Road Number 16 Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Road Number 3 Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Saheed Dibakar Marg Ratnakar Bagh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sarakantar Road Sarakantara , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sarakantar-Bahadalpur-Kochilaput Road Kapila Prasa , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Shiva Nagar Nageswar Tangi , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Shri Ramnagar Marg Sriram Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh Road Brahmeswarpatna , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh Road Mahaveer Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh Road Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sishupalgarh Road Sisupalgarh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sisupalgarh , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Street 1 Lingipur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Aradhana Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Balabhadrapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Botanda , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Kantilo , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Kapila Prasad , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarapada Jatani Road Sundarpada , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarpada , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Sundarpada Colony Road Sundarpada , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Surya Vihar Road Samantarapur , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Tankapani Road Old Town , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Temple Road Sriram Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
Vivekananda Marg Shiva Nagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .
mahavir Lane Basisthanagar , Bhubaneswar , Khordha , Odisha .

Post offices Under 751002

Post office Name : Bhimatangi ND
Post office Type : Sub office
post office address : Bhimatangi ND post office, Bhimatangi ND, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Harachandi Sahi
Post office Type : Sub office
post office address : Harachandi Sahi post office, Harachandi Sahi, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Kedargouri
Post office Type : Sub office
post office address : Kedargouri post office, Kedargouri, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Old Town (Khorda)
Post office Type : Sub office
post office address : Old Town (Khorda) post office, Old Town (Khorda), Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Bankual
Post office Type : Branch office
post office address : Bankual post office, Bankual, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Itipur
Post office Type : Branch office
post office address : Itipur post office, Itipur, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Kausalyaganga
Post office Type : Branch office
post office address : Kausalyaganga post office, Kausalyaganga, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Sisupalgarh
Post office Type : Branch office
post office address : Sisupalgarh post office, Sisupalgarh, Khordha, Odisha, India - 751002


Post office Name : Santarapur
Post office Type : Sub office
post office address : Santarapur post office, Santarapur, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Kalyanpur Sasan
Post office Type : Branch office
post office address : Kalyanpur Sasan post office, Kalyanpur Sasan, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Kuha
Post office Type : Branch office
post office address : Kuha post office, Kuha, Khordha, Odisha, India - 751002


Post office Name : Sundarpada
Post office Type : Branch office
post office address : Sundarpada post office, Sundarpada, Khordha, Odisha, India - 751002


Post office Name : Gopinathpur
Post office Type : Branch office
post office address : Gopinathpur post office, Gopinathpur, Khorda, Odisha, India - 751002


Post office Name : Old Town
Post office Type : Branch office
post office address : Old Town post office, Old Town, Khordha, Odisha, India - 751002

Bhubaneswar Tourism
Nandan Kanan National Park Tourism
Cuttack Tourism
Puri Tourism
Konark Tourism

Bhubaneswar City
Jatani City
Khordha City
Cuttack City

Khordha District
Cuttack District
Jagatsinghapur District
Puri District

Lingaraj Tmp Rd Rail Way Station
Sarkantra Rail Way Station
Retang Rail Way Station
Bhubaneswar Rail Way Station
Khurda Road Jn Rail Way Station

Bhubaneswar Airport AirPort     
Ranchi Airport AirPort     
Netaji Subhas Chandra Bose Airport AirPort     
Vishakhapatnam Airport AirPort     

Know your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy