Explore India onefivenine
Champawat

Pati Tehsil Population

Pati Tehsil in Champawat District and Uttarakhand State Total population is 45504. Rural Population is 45504 and Urban population is 0.

Population Male Female
Rural 45504 23038 22466
Urban 0 0 0
Total 45504 23038 22466

List of Vilages in Pati Tehsil and Population

Vilage name Total population No of Houses
Pati 1559 352
Kharhi 1186 221
Kamlakh 1120 223
Maun Kanda 1083 155
Mulakot 1060 195
Kanikot 1058 192
Chaura Pita 991 206
Gagar 955 181
Machhiyar 870 153
Patangaon 864 154
Sundungra 828 132
Chaurakot 812 157
Dechmar 802 171
Jawlari 772 160
Parewa 770 120
Silyori 742 116
Baswari 699 115
Ramak 677 122
Kulyal Gaon 630 125
Chaura Guth 625 103
Amauli 608 100
Mangal Lekh 596 94
Chilniya 592 103
Balatari 574 114
Banauli 559 95
Gadura 549 110
Sal 548 85
Kajeena 538 105
Valik 531 97
Sakdena 525 92
Garsari 501 108
Goom 496 86
Koond 484 88
Bhingrara 479 125
Binwal Gaon 458 82
Kimar 450 82
Dhraug 445 89
Tapnipal 435 87
Sibyoli 424 91
Chalthiya 420 74
Punoli 418 67
Chaura Sown 414 79
Dungra Kot 405 71
Thuwa Mauni 401 64
Bhumwari 394 65
Bigrakot 393 70
Dharson 379 64
Kanwar 369 66
Rolmail 359 72
Karauli 349 62
Gawai 348 70
Holi Piplati 344 75
Bhaisarkh 342 54
Mantande 325 60
Maulanajakh 322 63
Pakhauti 307 49
Ejatta Dungra 306 71
Tanda Malla 300 45
Anarpa 295 62
Kotna 277 55
Chaura Maheta 268 58
Jakhola 267 51
Sango 265 46
Jhudaili 262 62
Bunga Birora 261 41
Takbalwari 260 63
Goldanda 249 39
Dashiya 236 45
Nauliya Gaon 230 36
Kandey 226 34
Bora Chapar 225 40
Niloti 220 45
Timla Guth 218 42
Rikholi 209 36
Thapla Gunth 207 43
Dubar Kamlaikh 200 37
Madyoli 199 44
Bairakh 197 32
Geeju Baswan 196 28
Gagrarh 191 35
Tolarankuri 184 30
Maragaon 184 36
Kimwari 178 45
Kharni Guth 177 31
Takna Gurau 165 34
Chhoragaon 163 28
Barait 163 26
Biroli 161 31
Pipal Dhing 160 31
Basanjoga 156 32
Batuliya 155 23
Kanikot Lagga Chora Guth 154 28
Jarauli 154 30
Toli Katheri 142 24
Parsh 134 25
Ghahtora 131 27
Fularakot 129 28
Karwalgaon 125 24
Dhaunkim Sawar 122 22
Chamtola 121 25
Raulgaon 119 19
Varshi 118 22
Lara 114 22
Baligaon 108 19
Tanda Talla 102 14
Jhalpura 100 13
Barmtora 97 18
Ghigharukot 94 24
Pokhari 94 18
Burush Khola 91 18
Bhonkara 90 17
Baman Chapar 88 18
Mairoli 84 16
Jamantak 81 16
Basaut 81 14
Reetha 81 14
Golana Seri 77 19
Kaphalti 72 14
Bham Lagga Mulakot 66 13
Kumaiya Kuda 66 11
Jhar Sirtoli 65 14
Nayalkot 63 12
Kwarala 55 13
Karki Chhana 49 9
Kota 49 6
Sirna 46 12
Mailta 44 9
Pamtola 41 10
Bhingrad Range 35 9
Dabri 34 5
Dantola 32 5
Simalkhet 31 7
Naini 27 6
Banoli Lagga Dungra 26 6
Patharkot 24 6
Devidhura Range 19 7
Mathaila Chhana 16 3
Bhingrad Range 12 7
Haldua Khark 7 1
Bhingrad Range
Roodauli
Jadia Kamad
Sirkot
Devidhura Range
Maun
Devidhura Range

All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us /             Privacy Policy