MORE...  

Temples , Shops,Hospitals,Lakes, Hotels,BusStops in Gadhinglaj

CHANDRAKANT & SURESH B PATIL HOUSE , House
Vairagwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.20 K. M.

Vairagwadi , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.23 K. M.

vinod niwas , House
Hunginhal,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.31 K. M.

Bardeskar Appa Rujay , House
Harali Kh.,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.45 K. M.

kallapa patade , House
Hunginhal,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.50 K. M.

sachin banekar , House
Harali Kh.,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.60 K. M.

VIJAY KESARKAR , LandProperty
Vairagwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.83 K. M.

CHINCHEWADI SWAMI MALA , House
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.22 K. M.

Nikhil Gholap , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.82 K. M.

my home , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.86 K. M.

PACHA RASTA ZENDA KATTA , OTHER
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.89 K. M.

surange brothers home , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.90 K. M.

Prafull Magadum , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.97 K. M.

shivaji vidyalaya , OTHER
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.00 K. M.

MAHABALI HP GAS GRAMIN VITRAK MAHAGON , Office
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.06 K. M.

mandekar farm house , House
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.08 K. M.

SHOBHA SADAN , House
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.12 K. M.

Abhi Konduskar house , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.18 K. M.

Mahadev Chougule Sweet Home , House
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.19 K. M.

Sachin Daharth Patil,Vairagwadi , House
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.32 K. M.

Bhimshappa Math , Temple
Noukud,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.53 K. M.

sonai , House
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.65 K. M.

nitin jadhav , House
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.85 K. M.

Umbarwadi -Hotel Rupali .. , HotelRestaurant
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.85 K. M.

Mangai Devi Temple , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.04 K. M.

Gijavane Highschool , SchoolCollege
Gijavane,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.10 K. M.

UMBARWADI MAL , PlayGround
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.31 K. M.

mandekar mala , House
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.45 K. M.

Ishwarling Temple , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.51 K. M.

Mahadev Temple , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.53 K. M.

Government Clinic , Hospital
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.55 K. M.

Gram Panchayat , Office
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.55 K. M.

Medical , Shop
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.59 K. M.

Satish Sambhaji Jadhav , House
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.59 K. M.

Ainapur Bus Stop , BusStop
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.60 K. M.

atyal , VillageColony
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.61 K. M.

sanjeevani sankul , LandProperty
Gijavane,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.62 K. M.

Vidya Mandir Ainapur , SchoolCollege
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.62 K. M.

Mosque , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.62 K. M.

Ainapur/Blockwadi/Ganeshwadi Bus Stop , BusStop
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.63 K. M.

gadhinglaj , HotelRestaurant
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.66 K. M.

Ram Nivas , House
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.66 K. M.

Margubai Temple , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.67 K. M.

Water Tank , WaterTank
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.72 K. M.

Highschool Paly Ground , PlayGround
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.73 K. M.

"SANKALP" niwas aajra-amboli road , House
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.75 K. M.

Krantivir Ibrahim Makandar Highschool Ainapur , SchoolCollege
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.75 K. M.

shankar balu patil , House
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.78 K. M.

Samrat Vitthal Chavan , House
Gajargaon,Ajara,Kolhapur
    5.82 K. M.

patil wada , House
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.86 K. M.

msrtc .V.E office , BusStop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.90 K. M.

ATYAL LAKE , Lake
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.92 K. M.

Hiralage , VillageColony
Hiralage,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.03 K. M.

Ganesh Temple , Temple
Ainapur,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.04 K. M.

My Idea gallery , Shop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.21 K. M.

My Idea store , Shop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.21 K. M.

My idea ( sumnigandha communication) , Office
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.22 K. M.

Mohite Mala , House
Atyal,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.53 K. M.

subhash dongare home , House
Sule,Ajara,Kolhapur
    6.60 K. M.

Bus Station Halewadi , BusStop
Halewadi,Ajara,Kolhapur
    6.63 K. M.

sandip sarambale Farm , LandProperty
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.10 K. M.

Kumar vidya mandir sarambalwadi , SchoolCollege
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.15 K. M.

Basauraj Utture Home , House
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.31 K. M.

Sandip Sarambale HOME , House
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.33 K. M.

Durga Maata mandir....added by sandip sarambale , Temple
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.36 K. M.

Matoshree , House
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.53 K. M.

dhulaj recidiency , House
Mugali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.59 K. M.

Mahesh Chavan (Home) , House
Yenechavandi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.85 K. M.

Karambali fata , VillageColony
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.90 K. M.

Karmabali Titta , VillageColony
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.90 K. M.

Krishna Suresh More - Karambali From House , OTHER
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.01 K. M.

Changuna Bhalbar Niwas Mungurwadi , House
Mangurwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.21 K. M.

sharad , House
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.45 K. M.

sharad panhalkar , House
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.45 K. M.

Krishna Suresh More - Karambali , House
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.48 K. M.

Karmabali , House
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.48 K. M.

MAHADEV SAMAJIK SEVA SANSTHA MUNGURWADI AT LINGNOOR , Temple
Mangurwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.49 K. M.

karambali , House
Karambali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.54 K. M.

Manwad , VillageColony
Manwad,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.75 K. M.

tanaji patil open land , LandProperty
Manwad,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.77 K. M.

KOWADE , BusStop
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.82 K. M.

susila gaikwad , House
Vadarage,Gadhinglaj,Kolhapur
    9.32 K. M.

tanaji gaikwad , House
Vadarage,Gadhinglaj,Kolhapur
    9.32 K. M.

Naru Yemitkar (Maal ) , LandProperty
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.35 K. M.

Ramesh Sawant House , House
Maligre,Ajara,Kolhapur
    9.40 K. M.

Krushna Niwas , House
Maligre,Ajara,Kolhapur
    9.40 K. M.

sunil rokade , VillageColony
Maligre,Ajara,Kolhapur
    9.41 K. M.

CHANDRAKANT NARAYAN SHIUDKAR , House
Hiralage,Gadhinglaj,Kolhapur
    9.44 K. M.

Vidya Mandir Bhadvanwadi , SchoolCollege
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.45 K. M.

Wagharali Main Road , House
Wagharali,Gadhinglaj,Kolhapur
    9.48 K. M.

posharatwadi , House
Ajara,Ajara,Kolhapur
    9.48 K. M.

Margubai Temple , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.49 K. M.

Laxmi Temple , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.51 K. M.

Hiranyakeshi River Bhadvanwadi , Lake
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.53 K. M.

Kaginwadi , VillageColony
Maligre,Ajara,Kolhapur
    9.57 K. M.

Mahadev Tample , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.59 K. M.

Pankaj Kumbhirkar's Home.. Kaginwadi,Maligre Ajara,Kolhapur , House
Maligre,Ajara,Kolhapur
    9.60 K. M.

Mahadev Temple , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.61 K. M.

Masoba Tample Bhadvanwadi , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.64 K. M.

Mashweshwer Temple , Temple
Bhadvanwadi,Ajara,Kolhapur
    9.64 K. M.

Bus stop , BusStop
Hunginhal,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.25 K. M.

Laxmi Mandir , Temple
Hunginhal,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.28 K. M.

New Bhadgaon Nool Halkarni Kadal Mungurwadi Road Cross , Road
Hunginhal,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.48 K. M.

viragwadi road , Road
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    2.91 K. M.

PANCHAM MILK OFFICE , Office
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.05 K. M.

Gadhinjalj Shugar Factori Gadhinjalj mahagaon Road , Road
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.17 K. M.

Maruti Mandir Samangad Naukud , Temple
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.19 K. M.

Bhishmappa Math , Temple
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.26 K. M.

Guddadevi temple , Temple
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.35 K. M.

Nana Gore Playing Ground , PlayGround
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.40 K. M.

pajhar lake Channekuppi by ssp , Lake
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.57 K. M.

Prakash Bhikale Mahagaon Shahu Road , Road
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.91 K. M.

mahagaon pach rasta gadhinglaj nesari road , Road
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.92 K. M.

Subheda K R Jadhav Road , Road
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.92 K. M.

Mahalakshmi Mandir , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    3.95 K. M.

Bhimsasgiri Hill SAMAN FORT , Fort
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.01 K. M.

Jamadade bilding BSNL office , Office
Mahagaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.09 K. M.

SAMANGAD FORT , Fort
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.24 K. M.

vidya mandir channekuppi by swachandi group , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.45 K. M.

Shree Vitthal Rukhamai Mandir , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.52 K. M.

Hiranyakeshi River Pool , Lake
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.52 K. M.

NAIK WADI ROAD JARALI GAD Created by Santosh J , Road
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.55 K. M.

Bhavani Mata Mandir , Temple
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.60 K. M.

S T Bus Stop , BusStop
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.63 K. M.

SAVEN STEPS WELL SAMANGAD FORT , Fort
Chinchewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.64 K. M.

Datta Mandir Chennekuppi by swachandi group , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.68 K. M.

Vidya mandir khamlehatti created by Arun khaire , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.90 K. M.

mahalaxmi mandir by swachandi group , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.94 K. M.

mahalaxmi temple , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.94 K. M.

hiremath bangla , Temple
Bhadgaon,Gadhinglaj,Kolhapur
    4.97 K. M.

Hill of Kadal Village , Hill
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.01 K. M.

Water Tank Arun K , Water Tank
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.06 K. M.

Vitthal Mandir created by Arun khaire , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.17 K. M.

Kadal Lake This Place Add By Sagar Ikke , Lake
Hasurwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.29 K. M.

mahadev mandir , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.30 K. M.

small lake kadal masewadi , Lake
Hasurwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.31 K. M.

Kadal Lake Humbharghol , Lake
Hasurwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.32 K. M.

Kedar Talkies , CinemaTheater
Gijavane,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.32 K. M.

Maratha Chitra Mandir , Temple
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.33 K. M.

LAKAMESHWAR MANDIR GAJARGAON , Temple
Gajargaon,Ajara,Kolhapur
    5.43 K. M.

Datta Mandir shindewadi created by Datta Kesarkar , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.48 K. M.

Datt Mandir , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.50 K. M.

Small Lake Kadal , Lake
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.54 K. M.

Kegad Water Tank Ran , Water Tank
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.56 K. M.

Vitthal Mandir Hidadugi , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.59 K. M.

Kankanadevi Mandir Mahadev Arbole , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.60 K. M.

Shri Chaloba Mandir kadal Grmdeyvat , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.63 K. M.

Shree Chaloba Mandir , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.63 K. M.

Ankur Eye hospital Laser Phaco Center , Hospital
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.67 K. M.

Bhaveshwari Mata Temple Hidadugi , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.69 K. M.

Shri Chaloba Mandir Road Kadal , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.69 K. M.

Hiranyakeshi River , Lake
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.72 K. M.

Kankandevi Mandir created by Datta Kesarkar , Temple
Channekuppi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.74 K. M.

Mahalaxmi Temple , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.77 K. M.

Pancard Clubs Ltd , Industry
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.84 K. M.

Shree Maruti Mandir , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.85 K. M.

Vikas Patil Janral Stores , Shop
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.85 K. M.

Shree Laxmi Mandir , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.85 K. M.

mahagao and maswwadi road , Road
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.92 K. M.

bhaveshwari mandir , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.92 K. M.

Gadhinglaj Central Bus Stand , BusStop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.96 K. M.

vidya mandir kadal , Temple
Hasursasgiri,Gadhinglaj,Kolhapur
    5.96 K. M.

Church Road Parisar Gadhinglaj , Temple
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.02 K. M.

Mahadev Temple , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.04 K. M.

Shree Chaloba Mandir Gramdaivat , Temple
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.08 K. M.

Sub District Hospital Gadhinglaj , Hospital
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.12 K. M.

SHINDEWADI ROAD , Road
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.23 K. M.

Vitthal Rukhmini Temple , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.24 K. M.

JARALI GOAN ROAD , Road
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.29 K. M.

Shri Sarsawati vidya mandir saroli , Temple
Saroli,Ajara,Kolhapur
    6.32 K. M.

kolhapure hospital , Hospital
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.34 K. M.

Ningudage Lake , Lake
Gajargaon,Ajara,Kolhapur
    6.46 K. M.

Shree Mahalaxmi Mandir Map Create By nIkHiL Sutar , Temple
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.48 K. M.

Hotel Saiplaza Gadhinglaj , HotelRestaurant
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.49 K. M.

Vidhya Mandir Lakudwadi Map Create By nIkHiL Sutar , Temple
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.53 K. M.

Shree Vittal Mandir Map Create By nIkHiL Sutar , Temple
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.54 K. M.

SATISH BURUD S OLD SHOP MKT , Shop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.59 K. M.

Market Yard Gadhinglaj , Market
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.61 K. M.

Lakudwadi BUS STAND , BusStop
Umbarwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.83 K. M.

Government Hospital New Project 2008 Mungurwadi , Hospital
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.90 K. M.

Shri Chaloba Temple , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.95 K. M.

Jimi temple , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    6.99 K. M.

Water Tank , Water Tank
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.03 K. M.

Bhaveshwari Mandir , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.06 K. M.

SHREE HARI SAW MILL , Industry
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.09 K. M.

Siddeshwar Mandir Jarli , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.16 K. M.

Maruti mandir created by balu mahagaon , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.16 K. M.

Narewadi st bus stand , BusStop
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.22 K. M.

Bus Stop , BusStop
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.30 K. M.

MahaLaxmi Temple Dugunwadi , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.30 K. M.

Siddarud Math , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.30 K. M.

JUNII CHAVADI NEAR WATER TANK , Water Tank
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.32 K. M.

KAlmeshwar Temple Jarli , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.37 K. M.

Hanuman Temple Jarli , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.40 K. M.

gramdyewat Bhairavnath mandir , Temple
Gajargaon,Ajara,Kolhapur
    7.45 K. M.

Mahalaxmi Mandir , Temple
Hebbal Kasaba Nool,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.49 K. M.

Somling Mandir , Temple
Hebbal Kasaba Nool,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.50 K. M.

Water Tank M Sawantwadi , Water Tank
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.54 K. M.

VITTHAL MANDIR , Temple
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.58 K. M.

Shree Mahalaxmi Temple Ranjeet Patil Kadal , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.63 K. M.

Mahadev Mandir Dugunwadi , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.71 K. M.

Vitthlai Mandir , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.71 K. M.

Play ground , PlayGround
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.74 K. M.

kanoli bus stand , BusStop
Sarambalwadi,Ajara,Kolhapur
    7.77 K. M.

Mungurwadi Bus Stand , BusStop
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.83 K. M.

SHRI HUDHA DEVTA TEMPLE MUNGURWADI THIS PHOTO GRAPH CREATE BY prashant shivaja patil , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.87 K. M.

Dhabewadi Datta Mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    7.88 K. M.

HOTEL DEVDAS MUNGURWADI , HotelRestaurant
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.89 K. M.

Satyam Gen Stores Of Maruti Appa Patil , Shop
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.91 K. M.

SHRI VITHAL RUKHMANI TEMPLE THIS PHOTO GRAPH CREATE BY prashant shivaja patil , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.98 K. M.

Yashwant Shikhare Medical Store , Shop
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    7.99 K. M.

Shree Laxmi Mandir Mungurwadi , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.06 K. M.

SHRI MAHALAXMI TEMPLE MUNGURWADI THIS PHOTO GRAPH CREATE BY prashant shivaji pstil , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.06 K. M.

Temple , Temple
Hebbal Kasaba Nool,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.08 K. M.

abhay m jawale shop , Shop
Gadhinglaj,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.19 K. M.

Vidya Mandir Mungurwadi , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.19 K. M.

Manwad Bus Stop aka Vadache Zaad , BusStop
Nandanwad,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.26 K. M.

Manwad Bus Stop , BusStop
Nandanwad,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.26 K. M.

ramling mandir , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.27 K. M.

Nilkanteshwar Mandir , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.35 K. M.

mangai devi mata temple Amar , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.39 K. M.

Mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.40 K. M.

Mangaidevi Temple , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.42 K. M.

Hanuman Temple Dundage , Temple
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.46 K. M.

AJARA MAHAGAON ROAD , Road
Maligre,Ajara,Kolhapur
    8.56 K. M.

mahadeo mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.60 K. M.

Datt milk , Shop
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.61 K. M.

MAHADEV MANDIR , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.61 K. M.

Bramha Mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.61 K. M.

Ranjit Flour Mill , Industry
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.64 K. M.

Gol panyachi taki water storage tank , Water Tank
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.64 K. M.

Shree Bhagubai Mandir Photo Available , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.64 K. M.

Bus Stand , BusStop
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.66 K. M.

Bhaveshwari Mandir Linganur Page Edited By Mr Jotiba B Bhalbar , Temple
Mangnur Tarf Savatwadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.66 K. M.

Vidya Mandir Hiralage Amar , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.68 K. M.

Laxmi Mandir Manwad , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.70 K. M.

Hanuman Mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.71 K. M.

hiranyakeshi river , Lake
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.72 K. M.

Saraswati vidya mandir Manwad , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.74 K. M.

maruti mandir , Temple
Narewadi,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.75 K. M.

PETROL PUMP , PetrolBunk
Jarali,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.76 K. M.

Water Tank , Water Tank
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.80 K. M.

Hanuman Mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.82 K. M.

Sateri mandir , Temple
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.84 K. M.

Kowade River Ghat , Lake
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.86 K. M.

Playing Ground , PlayGround
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.86 K. M.

Society Office , Office
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.90 K. M.

Grampanchat Office , Office
Kowade,Ajara,Kolhapur
    8.91 K. M.

chaloba Temple , Temple
Bugadikatti,Gadhinglaj,Kolhapur
    8.99 K. M.

MANDIR PARISAR FM 9321413163 , Temple
Kolindre,Ajara,Kolhapur
    9.02 K. M.

ADD PLACE/ADD YOUR HOUSE , SHOP

Know your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy