MORE...  

Temples , Shops,Hospitals,Lakes, Hotels,BusStops in Sainthia

PUSHPA BHAVAN , House
Deriapur,Sainthia,Birbhum
    5.16 K. M.

zamindar Anila Kanta Mukherjee' s house , House
Kundola,Mayureswar-ii,Birbhum
    5.97 K. M.

subha's house , VillageColony
Fulur,Sainthia,Birbhum
    7.81 K. M.

indira , VillageColony
Fulur,Sainthia,Birbhum
    7.81 K. M.

Nando Rani Villa(Sundi) , House
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.6 K. M.

KUKHUDIHI , VillageColony
Alunda,Suri-i,Birbhum
    11.6 K. M.

BILSA ER MATH , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    1.66 K. M.

Amal Kumar Mukherjee Chairman s Club Member LICI , club
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    1.71 K. M.

JOY BHARAT OIL INDUSTRIES , Industry
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.14 K. M.

SAINTHIA POLICE STATION P S , PoliceStation
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.26 K. M.

SAINTHIA SADAR HOSPITAL P S , Hospital
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.27 K. M.

TELEPHONE EXCHANGE OFFICE SAINTHIA , Office
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.28 K. M.

MAA NANDESWARI MANDIR P SHIL , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.33 K. M.

Sainthia Bus Stand , BusStop
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.34 K. M.

yuba gosthi club , club
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.37 K. M.

Market , Market
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.38 K. M.

Rail Math , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.39 K. M.

Sainthia Railway Station , RailwayStation
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.45 K. M.

Aditya Birla Group Cement Depot Office , Office
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.76 K. M.

KALI MANDIR SABOOJ SANGHA SAMIR SHIL , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.79 K. M.

Saithia Railway Bridge Over Maurakhshi River Big Accident on 19 07 2010 night at Rly Station , RailwayStation
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    2.99 K. M.

Mou Studio Kat , Shop
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    3.10 K. M.

Nabin Rice Mill , Industry
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    3.66 K. M.

goutam oil idustries surendar oil mill kochar rice mil , Industry
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    3.67 K. M.

Gadadharpur Railway Station , RailwayStation
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    3.85 K. M.

Bora BusStand , BusStop
Mayureswar,Mayureswar-ii,Birbhum
    5.73 K. M.

KUNDOLA SARBOMANGALA TEMPLE , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    5.88 K. M.

BURI KALI TEMPLE OF RANI BHABANI , Temple
Sainthia,Sainthia,Birbhum
    6.03 K. M.

Ahmedpur Sainthia Road , Road
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    6.08 K. M.

Bora Football Math , Temple
Mayureswar,Mayureswar-ii,Birbhum
    6.27 K. M.

SAINTHIA KOTASUR RAMNAGAR PANUTIA ROAD BY SAHADEV , Road
Mayureswar,Mayureswar-ii,Birbhum
    6.96 K. M.

Kunuri Railway Station , RailwayStation
Mathpalsa,Sainthia,Birbhum
    7.17 K. M.

ray para road , Road
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    7.46 K. M.

Kagash Shri Shri Gopal Jeeu Mandir identified by Arnab Banerjee S O Amar Banerjee kabu , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    7.47 K. M.

Gopal Jeeu Mandir Identified by Amar Kr Banerjee Sudhiranjan Ganguly , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    7.49 K. M.

Thakurpara Shib Mandir Kagash identified by Dr Amar Kr Banerjee , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    7.53 K. M.

TALBONA POND identified by S GANGULI , Lake
Puranagram,Mohammad Bazar,Birbhum
    8.62 K. M.

Gadadharpur Railway Station , RailwayStation
Bajitpur,Mayureswar-i,Birbhum
    9.42 K. M.

RAMNAGAR ROAD Sahadev , Road
Ulkunda,Mayureswar-ii,Birbhum
    9.47 K. M.

Annapurna mandir , Temple
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    9.76 K. M.

nanubazar tiger der math , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    10.1 K. M.

Bandha ghat , Lake
Purandarpur,Suri-ii,Birbhum
    10.1 K. M.

MASJID , Temple
Purandarpur,Suri-ii,Birbhum
    10.1 K. M.

Rice Mill , Industry
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.2 K. M.

Dinu Moroler Dokan bari , Shop
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.5 K. M.

MAA SHANTI MOYEE RICE MILL , Industry
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    10.5 K. M.

Islampur Bhromorkol Road , Road
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    10.5 K. M.

Chotoline Rail Station , RailwayStation
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.6 K. M.

Joydurga Cinema Hall , CinemaTheater
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.7 K. M.

Ahmad pur Railway Station , RailwayStation
Hatia,Labpur,Birbhum
    10.7 K. M.

River Mayurakshi , Lake
Ulkunda,Mayureswar-ii,Birbhum
    11.0 K. M.

patelnagar sanghati club , club
Angargaria,Mohammad Bazar,Birbhum
    11.0 K. M.

Talbona Pukur Opposite Gourango Cinema Hall , CinemaTheater
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.2 K. M.

Canal Office Staff Quarter , Office
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.2 K. M.

MD Bazar hospital , Hospital
Angargaria,Mohammad Bazar,Birbhum
    11.3 K. M.

Petrol Pump , PetrolBunk
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.3 K. M.

Ahmadpur BDO Office , Office
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.3 K. M.

ada r dokan pintu , Shop
Purandarpur,Suri-ii,Birbhum
    11.4 K. M.

Ahmadpur Sugar Mill , Industry
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.5 K. M.

Ahmadpur Sugar Mill Area , Industry
Hatia,Labpur,Birbhum
    11.7 K. M.

SONZ KALI MANDIR , Temple
Talowan,Mayureswar-i,Birbhum
    11.8 K. M.

khear math dangal para posowa , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    12.0 K. M.

BARI MATH , Temple
Hatia,Labpur,Birbhum
    12.2 K. M.

md bazar police station , PoliceStation
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    12.5 K. M.

PARUIPARA BUS STOP , BusStop
Hatia,Labpur,Birbhum
    12.7 K. M.

md bazar cpm party office , Office
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    12.8 K. M.

CHANDRACHUR TEMPLE CHOWHATTA BIRBHUM , Temple
Hatia,Labpur,Birbhum
    12.9 K. M.

DURGA MANDIR , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    13.0 K. M.

DUTTA SAW MILL CHOWHATTA BAZAR , Industry
Hatia,Labpur,Birbhum
    13.2 K. M.

hannan saheber office , Office
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    13.3 K. M.

buju sadhu s m oil mill R BHATTACHARYA , Industry
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    13.3 K. M.

BHIMIKSHA MANDIR PROCHANDRAPUR , Temple
Talowan,Mayureswar-i,Birbhum
    13.4 K. M.

CHOWHATTA RAILWAY STATION , RailwayStation
Hatia,Labpur,Birbhum
    13.5 K. M.

Salkhana Pond , Lake
Purandarpur,Suri-ii,Birbhum
    13.6 K. M.

CHOWHATTA BUSTOP , BusStop
Hatia,Labpur,Birbhum
    13.6 K. M.

BEHIRA KALITALA Bus Stop , BusStop
Purandarpur,Suri-ii,Birbhum
    13.7 K. M.

Radhaballav jue Mandir , Temple
Ahmedpur,Sainthia,Birbhum
    13.9 K. M.

Bakreswar River , Lake
Sarpalehana-albandha,Bolpur-sriniketan,Birbhum
    14.5 K. M.

SANTHSAL BUSSTAND R BHATTACHARYA , BusStop
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    14.6 K. M.

Durga Mandir , Temple
Ulkunda,Mayureswar-ii,Birbhum
    14.7 K. M.

Noapara Bus Stand by Kausik Raychaudhuri , BusStop
Ulkunda,Mayureswar-ii,Birbhum
    14.8 K. M.

MASIR BABUR OFFICE , Office
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    14.8 K. M.

TEMPLE OF ANANDALOK ASHRAM Sehela Raipur , Temple
Deucha,Mohammad Bazar,Birbhum
    14.9 K. M.

Raksha Kali Temple , Temple
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    14.9 K. M.

Kalitala bus stop , BusStop
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    14.9 K. M.

NBSTC bus depot , BusStop
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.1 K. M.

Deucha bus stop , BusStop
Deucha,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.2 K. M.

Arun Dokan , Shop
Ulkunda,Mayureswar-ii,Birbhum
    15.2 K. M.

rice mill , Industry
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.2 K. M.

suri VIBGYOR GROUP Office created by Kaji Sabir Hossain , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.3 K. M.

Rampurhat Sainthia Road Panagarh Moregram State Highway Sheorakuri More , Road
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.3 K. M.

Ganpur stone relief Temple , Temple
Bajitpur,Mayureswar-i,Birbhum
    15.3 K. M.

Site of field trial work of geotextiles NIRJAFT ICAR Deocha Saranda Village Road , Road
Deucha,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.3 K. M.

River Dam of Dwarka Deucha , Lake
Deucha,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.4 K. M.

Suri Road Panagarh Moregram State Highway , Road
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.5 K. M.

CMOH OFFICE , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.5 K. M.

Baliharpur Muralpur Road Sheorakuri More , Road
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.6 K. M.

Dumka Road Sheorakuri More , Road
Mahamadbazar,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.6 K. M.

Suri Bus Stand , BusStop
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.6 K. M.

kobor math , Temple
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.6 K. M.

B I E T PLAYGROUND , PlayGround
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.6 K. M.

D M Office Birbhum , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.7 K. M.

Rasoraj Complex , Shop
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.7 K. M.

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD , Industry
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.7 K. M.

Sree Narayan Pharmacy , Shop
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.7 K. M.

Kali Mandir , Temple
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    15.7 K. M.

Birbhum Talkise Cinema Hall , CinemaTheater
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.7 K. M.

Ganpur Bus stop , BusStop
Sekedda,Mohammad Bazar,Birbhum
    15.7 K. M.

Mehidnagar Mosque , Temple
Talowan,Mayureswar-i,Birbhum
    15.7 K. M.

CHAITALI CINEMA HALL , CinemaTheater
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.7 K. M.

SARADA HOTEL SURI BIRBHUM West Bengal , HotelRestaurant
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.7 K. M.

SRSV boys hostel , Hostel
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.8 K. M.

INCOME TAX OFFICE SURI , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.8 K. M.

GOPALPUR RAILWAY STATION , RailwayStation
Labpur,Labpur,Birbhum
    15.8 K. M.

BIRBHUM TALKIES CINEMA , CinemaTheater
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.8 K. M.

Play ground T N Kundu , PlayGround
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    15.8 K. M.

Gayatri bhaban 300 ft from jail gate bus stand S B Sarkar , BusStop
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.9 K. M.

river side , Lake
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    15.9 K. M.

Suri Indoor Stadium and Swimming pool Suri Birbhum , Swimming Pool
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    15.9 K. M.

Red Rose Club , club
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.0 K. M.

Siur Bus Stop , BusStop
Sarpalehana-albandha,Bolpur-sriniketan,Birbhum
    16.1 K. M.

S P More market , Market
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.1 K. M.

Ag farm Pond , Lake
Kendua,Suri-ii,Birbhum
    16.1 K. M.

State Bank of India ATM , ATM
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.1 K. M.

Pranabananda pally Lalkuthi para Post Office , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.1 K. M.

All India Trinamool Congress Office 285 Suri Bidhansabha Constituency , Office
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.2 K. M.

Gargaria Bus Stand , BusStop
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    16.2 K. M.

Church , Temple
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.2 K. M.

Fire Brigade station , firestation
Tilpara,Suri-i,Birbhum
    16.3 K. M.

Hospital , Hospital
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    16.3 K. M.

Abinashpur Hospital My birth place located by PARTHA , Hospital
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    16.3 K. M.

Suri Sadar Hospital Doctor s quarters , Hospital
Karidhya,Suri-i,Birbhum
    16.6 K. M.

Suri Sadar Hospital , Hospital
Karidhya,Suri-i,Birbhum
    16.6 K. M.

Saranda road geotextile trial from ICAR , Road
Deucha,Mohammad Bazar,Birbhum
    16.9 K. M.

Relax Bar , Bar
Karidhya,Suri-i,Birbhum
    17.0 K. M.

LABPUR GRAMIN HOSPITAL , Hospital
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.1 K. M.

Nataraj Bar , Bar
Karidhya,Suri-i,Birbhum
    17.1 K. M.

kaleswar shoshan Burning Ghat , Lake
Kaleswar,Mayureswar-ii,Birbhum
    17.1 K. M.

kaleswar SHIVA temple , Temple
Kaleswar,Mayureswar-ii,Birbhum
    17.1 K. M.

Biram Mandir Pally , Temple
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.3 K. M.

labpur post office para , Office
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.3 K. M.

POLICE STATION , PoliceStation
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.4 K. M.

play ground of old building labpur col hostel , PlayGround
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.6 K. M.

Maa Fullara Mandir , Temple
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.6 K. M.

BUS DEPOT NEW BUS STAND , BusStop
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.8 K. M.

college lybrary and hostel new Building , Hostel
Labpur,Labpur,Birbhum
    17.8 K. M.

TMC Party office , Office
Labpur,Labpur,Birbhum
    18.1 K. M.

BUS STAND , BusStop
Labpur,Labpur,Birbhum
    18.2 K. M.

PLAY GROUND , PlayGround
Labpur,Labpur,Birbhum
    18.4 K. M.

Fullora Cinema Hall Labpur , CinemaTheater
Labpur,Labpur,Birbhum
    18.4 K. M.

FULLARA CINEMA HALL , CinemaTheater
Labpur,Labpur,Birbhum
    18.4 K. M.

Bholagoria Masjid , Temple
Abinashpur,Suri-ii,Birbhum
    18.6 K. M.

Gomosta barir Durga Mandir , Temple
Labpur,Labpur,Birbhum
    19.0 K. M.

Babusona o Atanur Shop Bakul , Shop
Labpur,Labpur,Birbhum
    19.0 K. M.

village arrar vhera on the river Kopai , Lake
Bipratikuri,Labpur,Birbhum
    19.1 K. M.

GHOSH COMPANY , Industry
Suri,Suri,Birbhum
    19.2 K. M.

ADD PLACE/ADD YOUR HOUSE , SHOP
Know your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy