Bus, Train ,Flight and Driving Directions from viravalli To venkatagiri

By Air

Vijayawada Airport to Tirupati Airport
( Go 17 KM from viravalli to Vijayawada Air Port
Take Flight from Vijayawada Airport (Vijayawada) to Tirupati Airport (Tirupati )
then go 41 KM from Tirupati Air Port to venkatagiri )

Train Routes From viravalli To venkatagiri

Kakinada Port - Tirupati Main Passenger - 57258

Runs on Daily
( Take train from Veeravalli ( at 12:06 ) and get down at Venkatagiri ( at 00:49 ) )

Kakinada Port - Tirupati Main Passenger - 57258

Runs on Daily
( Take train from Veeravalli ( at 12:06 ) and get down at Venkatagiri ( at 00:49 ) )

Tirumala Express - 17488

Runs on Daily
( Take train from Nuzvid ( at 19:03 ) and get down at Venkatagiri ( at 03:34 ) )

Machilipatnam - Dharmavaram Link Express - 17245

Runs on Daily
( Go 18.0 KM from viravalli to Tarigoppula ,
Take train from Tarigoppula ( at 20:43 ) and get down at Venkatagiri ( at 03:09 ) )

Narasapur - Dharmavaram Link Express - 17247

Runs on Daily
( Go 18.0 KM from viravalli to Tarigoppula ,
Take train from Tarigoppula ( at 20:43 ) and get down at Venkatagiri ( at 03:09 ) )

Bilaspur - Tirupati Express - 17481

Runs on Tue,Sat From Bilaspur Junction
( Go 24.0 KM from viravalli to Gudivada Junction ,
Take train from Gudivada Junction ( at 06:40 ) and get down at Venkatagiri ( at 14:36 ) )

Puri - Tirupati Express - 17479

Runs on Sun,Mon,Wed,Thu,Fri From Puri
( Go 24.0 KM from viravalli to Gudivada Junction ,
Take train from Gudivada Junction ( at 06:40 ) and get down at Venkatagiri ( at 14:34 ) )

Krishna Express - 17406

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 13:05 ) and get down at Venkatagiri ( at 19:58 ) )

Padmavati Sf Express - 12764

Runs on Sun,Mon,Tue,Thu,Fri From Secunderabad Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 00:30 ) and get down at Venkatagiri ( at 05:34 ) )

Seshadri Express - 17210

Runs on Daily
( Go 24.0 KM from viravalli to Gudivada Junction ,
Take train from Gudivada Junction ( at 21:42 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 04:33 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Visakhapatnam - Tirupati Ac Double Decker Express - 22707

Runs on Mon,Thu,Sat From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 02:42 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 10:19 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Visakhapatnam - Tirupati Special Fare Special - 8573

Runs on Mon From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 03:36 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 12:35 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Kakinada Town - Tirupati Special Fare Special - 7210

Runs on Sun,Fri From Kakinada Town Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 21:31 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 05:15 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Kakinada Town - Renigunta Jansadharan Special - 7941

Runs on Mon From Kakinada Town Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 21:42 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 05:15 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Circar Express - 17644

Runs on Daily
( Go 24.0 KM from viravalli to Gudivada Junction ,
Take train from Gudivada Junction ( at 19:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 03:33 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Kollam Weekly Express - 18567

Runs on Thu From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 12:28 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:38 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Chennai Central Special Fare Special - 6057

Runs on Thu From Santragachi Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 19:43 ) and get down at Gudur Junction ( at 02:23 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Yesvantpur Tatkal Fare Special - 6580

Runs on Sun From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 18:22 ) and get down at Gudur Junction ( at 00:10 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Puri-chennai Central Weekly Sf Express - 22859

Runs on Sun From Puri
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 05:40 ) and get down at Gudur Junction ( at 12:18 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Krishnarajapuram Humsafar Express - 22833

Runs on Mon From Bhubaneswar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:07 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:08 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Kakinada Port - Velankanni Specialfare Special - 7412

Runs on Sat From Kakinada Port
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 15:17 ) and get down at Gudur Junction ( at 21:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Tirupati Tatkal Fare Special - 7479

Runs on Wed From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:03 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Chennai Central Weekly Sf Express - 22869

Runs on Mon From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:08 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Chennai Central Weekly Sf Express - 22801

Runs on Fri From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:07 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:23 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Chennai Central Superfast Express - 12830

Runs on Thu From Bhubaneswar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Puducherry Special Fare Special - 6009

Runs on Mon From Santragachi Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 07:24 ) and get down at Gudur Junction ( at 14:13 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Purulia - Villupuram Sf Express - 22605

Runs on Mon From Purulia Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 06:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 12:33 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Tirupati Superfast Express - 22871

Runs on Sun From Bhubaneswar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:38 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Asansol - Chennai Central (ratna) Sf Express - 12376

Runs on Wed From Asansol Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 14:03 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:03 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Tirupati Sf Express - 22879

Runs on Sat From Bhubaneswar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:38 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Mangaluru Central Vivek Express - 22851

Runs on Thu From Santragachi Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 08:57 ) and get down at Gudur Junction ( at 15:18 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Howrah - Yesvantpur Superfast Express - 12863

Runs on Daily
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 15:03 ) and get down at Gudur Junction ( at 21:23 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Chennai Central Antyodaya Express - 22841

Runs on Mon From Santragachi Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 12:40 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:28 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Shalimar - Chennai Central Superfast Express - 22825

Runs on Tue From Kolkata Shalimar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 06:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 12:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Tirupati Weekly Superfast Express - 22855

Runs on Sun From Santragachi Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 08:57 ) and get down at Gudur Junction ( at 15:33 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Gurudev Sf Express - 12660

Runs on Wed From Kolkata Shalimar
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 19:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 01:18 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Howrah - Chennai Central Mail - 12839

Runs on Daily
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 18:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 01:23 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Dhanbad - Alappuzha (bokaro) Express - 13351

Runs on Daily
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 14:37 ) and get down at Gudur Junction ( at 22:38 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Tatanagar - Alappuzha Slip Express - 18189

Runs on Daily
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 14:37 ) and get down at Gudur Junction ( at 22:38 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Kharagpur - Villupuram Sf Express - 22603

Runs on Thu,Fri From Kharagpur Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 06:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 12:33 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Karimnagar - Tirupati Sf Express - 12762

Runs on Sun,Thu From Karimnagar
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:35 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 06:58 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Hazur Sahib Nanded - Tirupati (via Vijayawada) Special Fare Special - 7607

Runs on Tue From Hazur Sahib Nanded
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:40 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 13:02 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Patna - Ernakulam Express (via Nagpur) - 16360

Runs on Tue From Patna Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 03:00 ) and get down at Sri Kalahasti ( at 08:39 )
, Then go 30.0 KM from Sri Kalahasti to venkatagiri )

Dharti Aaba Weekly Ac Sf Express - 22837

Runs on Mon From Hatia
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 14:00 ) and get down at Renigunta Junction ( at 21:45 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Dibrugarh - Kanniyakumari Vivek Express - 15906

Runs on Sat From Dibrugarh
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 05:40 ) and get down at Renigunta Junction ( at 14:10 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Visakhapatnam - Tirupati Ac Special Fare Special - 7488

Runs on Mon From Visakhapatnam Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 23:59 ) and get down at Renigunta Junction ( at 07:45 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Howrah - Mysuru Sf Express - 22817

Runs on Fri From Howrah Junction
( Go 27.0 KM from viravalli to Eluru ,
Take train from Eluru ( at 10:00 ) and get down at Renigunta Junction ( at 18:20 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Shraddha Sethu Express - 16794

Runs on Wed From Faizabad Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 10:10 ) and get down at Gudur Junction ( at 14:25 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Simhapuri Sf Express - 12710

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 04:35 ) and get down at Gudur Junction ( at 09:15 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Himsagar Express Slip - 16318-Slip

Runs on Mon From Shri Mata Vaishno Devi Katra
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 19:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 23:41 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Himsagar Express - 16318

Runs on Mon From Shri Mata Vaishno Devi Katra
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 19:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 23:41 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Gorakhpur - Thiruvananthapuram Central Rapti Sagar Sf Express - 12511

Runs on Sun,Thu,Fri From Gorakhpur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 16:05 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Hatia - Bengaluru Cantt. Express - 18637

Runs on Sat From Hatia
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 15:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:58 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Grand Trunk (gt) Express - 12616

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 23:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 03:58 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Vijayawada - Chennai Central Jan Shatabdi Express - 12078

Runs on Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat From Vijayawada Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 15:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:08 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Navyug Express Slip - 16688-Slip

Runs on Thu From Shri Mata Vaishno Devi Katra
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 23:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 04:13 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bagmati Express - 12577

Runs on Tue From Darbhanga Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:30 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:55 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Ahilya Nagari Sf Express - 22645

Runs on Mon From Indore Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 16:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Millennium Sf Express - 12646

Runs on Tue From Hazrat Nizamuddin
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 10:10 ) and get down at Gudur Junction ( at 14:29 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Rameswaram Express - 18496

Runs on Fri From Bhubaneswar
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhagat Ki Kothi - Tambaram Humsafar Express - 14815

Runs on Wed From Bhagat ki Kothi
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:01 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Kamakhya - Yesvantpur Weekly Ac Sf Express - 12552

Runs on Wed From Kamakhya Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 04:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 08:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Tatanagar - Yesvantpur Superfast Express - 12889

Runs on Fri From Tatanagar Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 15:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:58 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Ganga Kaveri Express - 12670

Runs on Mon,Wed From Chhapra Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:30 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:55 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Thirukkural Sf Express - 12642

Runs on Mon,Sat From Hazrat Nizamuddin
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 10:35 ) and get down at Gudur Junction ( at 15:03 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Lucknow Jn. - Chennai Central (gomtisagar) Express - 16094

Runs on Mon,Thu From Lucknow Junction NER
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:35 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

New Delhi - Puducherry Sf Express - 22404

Runs on Sun From New Delhi
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:30 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:55 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Bengaluru Cantt. Superfast Express - 12845

Runs on Sun From Bhubaneswar
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 20:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 01:18 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Sanghamitra Express - 12296

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 06:25 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:00 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Patliputra - Yesvantpur Weekly Sf Express - 22351

Runs on Fri From Patliputra Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:45 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Jodhpur - Chennai Egmore Weekly Sf Express - 22664

Runs on Mon From Jodhpur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 09:35 ) and get down at Gudur Junction ( at 13:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Hazrat Nizamuddin - Thiruvananthapuram Central Swarna Jayanti Sf Express - 12644

Runs on Fri From Hazrat Nizamuddin
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 10:10 ) and get down at Gudur Junction ( at 14:28 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Navjeevan Sf Express - 12655

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 09:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 13:40 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Charminar Express - 12760

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:05 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:28 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhagat Ki Kothi - Mannargudi Weekly Express - 16863

Runs on Thu From Bhagat ki Kothi
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:03 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express - 12612

Runs on Mon From Hazrat Nizamuddin
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 14:30 ) and get down at Gudur Junction ( at 18:24 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Andaman Express - 16032

Runs on Tue,Fri,Sat From Shri Mata Vaishno Devi Katra
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:35 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Barauni - Ernakulam Rapti Sagar Sf Express - 12521

Runs on Mon From Barauni Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 16:05 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Secunderabad – Velankanni Special - 7060

Runs on Wed From Secunderabad Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 14:40 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:58 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Santragachi - Chennai Central Ac Sf Express - 22807

Runs on Tue,Fri From Santragachi Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 14:40 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:28 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Anuvrat Ac Sf Express - 22632

Runs on Sun From Bikaner Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:03 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Manduadih - Rameswaram Weekly Express - 15120

Runs on Sun From Manduadih
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 03:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 07:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Jaipur - Coimbatore Sf Express - 12970

Runs on Tue From Jaipur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:31 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bilaspur - Chennai Central Weekly Sf Express - 12851

Runs on Sun From Bilaspur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Jaipur - Chennai Central Sf Express - 12968

Runs on Sun,Fri From Jaipur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:31 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Anga Express - 12254

Runs on Wed From Bhagalpur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 18:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 23:19 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Bhubaneswar - Puducherry Superfast Express - 12898

Runs on Tue From Bhubaneswar
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:20 ) and get down at Gudur Junction ( at 05:50 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Navyug Express - 16688

Runs on Thu From Shri Mata Vaishno Devi Katra
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 23:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 04:13 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Jabalpur - Tirunelveli Sf Specialfare Special - 2194

Runs on Thu From Jabalpur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 07:30 ) and get down at Gudur Junction ( at 11:55 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Pinakini Sf Express - 12711

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 06:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 10:28 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Sambalpur - Banaswadi Specialfare Special - 8301

Runs on Wed From Sambalpur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 01:35 ) and get down at Gudur Junction ( at 06:18 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Hatia - Yesvantpur Sf Express - 12835

Runs on Sun,Tue From Hatia
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 15:45 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:58 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Kerala Express - 12626

Runs on Daily
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 15:00 ) and get down at Gudur Junction ( at 19:00 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Korba - Thiruvananthapuram Central Sf Express - 22647

Runs on Wed,Sat From Korba
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 16:05 ) and get down at Gudur Junction ( at 20:53 )
, Then go 38.0 KM from Gudur Junction to venkatagiri )

Chandigarh - Madurai Sf Express - 22688

Runs on Mon,Fri From Chandigarh Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 19:20 ) and get down at Nayadupeta ( at 00:03 )
, Then go 39.0 KM from Nayadupeta to venkatagiri )

Dehradun - Madurai Sf Express - 12688

Runs on Mon,Fri From Dehradun
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 19:20 ) and get down at Nayadupeta ( at 00:03 )
, Then go 39.0 KM from Nayadupeta to venkatagiri )

Howrah - Puducherry (aurobindo) Sf Express - 12867

Runs on Sun From Howrah Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 19:05 ) and get down at Renigunta Junction ( at 00:58 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Howrah - Yesvantpur Ac Sf Express - 22863

Runs on Mon From Howrah Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 04:45 ) and get down at Renigunta Junction ( at 10:10 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Bilaspur - Ernakulam Sf Express - 22815

Runs on Mon From Bilaspur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 02:35 ) and get down at Renigunta Junction ( at 09:15 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Bilaspur - Tirunelveli Sf Express - 22619

Runs on Tue From Bilaspur Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 03:00 ) and get down at Renigunta Junction ( at 09:15 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Howrah - Ernakulam Antyodaya Express - 22877

Runs on Sat From Howrah Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 12:35 ) and get down at Renigunta Junction ( at 18:20 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Lucknow - Yesvantpur Sf Express (via Vijayawada) - 12540

Runs on Fri From Lucknow Charbagh NR
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 03:00 ) and get down at Renigunta Junction ( at 09:15 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Howrah - Yesvantpur Duronto Express - 12245

Runs on Sun,Tue,Wed,Fri,Sat From Howrah Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 04:45 ) and get down at Renigunta Junction ( at 10:10 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

Howrah - Yesvantpur Humsafar Express - 22887

Runs on Tue From Howrah Junction
( Go 37.0 KM from viravalli to Vijayawada Junction ,
Take train from Vijayawada Junction ( at 08:00 ) and get down at Renigunta Junction ( at 14:10 )
, Then go 41.0 KM from Renigunta Junction to venkatagiri )

By Bus

Hanuman Junction to Tirupathi
( Hanuman Junction Bus Station to Tirupathi Bus Station
)

Driving Directions
Approximately Total distance between from viravalli To venkatagiri is 366 KM, it takes More Than 7 Hours By Road .


Detailed Road Driving Directions

Alternate directions

Reverse directions From venkatagiri to viravalli

Know AboutKnow your village
Know your school
Know your college
Locate your Home Town
Tourist Destinations in India
Cities in India
Temples in India
States of India
Railway stations in India
Trains
Bus, Rail, Road and Air Directions
Distance calculator
City Bus Routes
Distance calculator
Pin codes of India
Banks and Ifsc Codes of India
Know todays weather
Trace missed calls
Trace missed calls
List your house
List your school
List your college
Write about your home town
All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy