Explore India onefivenine
Vadodara

Vadodara Tehsil Population

Vadodara Tehsil in Vadodara District and Gujarat State Total population is 2009434. Rural Population is 186902 and Urban population is 1822532.

Population Male Female
Rural 186902 96863 90039
Urban 1822532 950191 872341
Total 2009434 1047054 962380

List of Vilages in Vadodara Tehsil and Population

Vilage name Total population No of Houses
Anagadh 14780 2815
Sokhda 12610 2454
Sherkhi 9464 1841
Sankarda 7460 1472
Por 7342 1627
Sindhrot 7027 1480
Samiyala 6364 1315
Raypura 5619 1085
Padmala 5446 1059
Fajalpur (Sankarda) 4740 950
Ankodiya 4608 937
Varnama 4251 951
Dhanora 4006 864
Vasna-Kotariya 3974 796
Asoj 3801 827
Dodka 3724 716
Itola 3600 801
Vadsala 3156 758
Kelanpur 2929 614
Kotna 2902 594
Sisva 2799 533
Ajod 2661 526
Dena 2565 480
Sarar 2480 518
Virod 2461 506
Chapad 2419 530
Dhaniyavi 2353 462
Vadadla 2303 503
Rayaka 1981 361
Maretha 1918 403
Chikhodara 1747 380
Amaliyara 1618 344
Ampad 1610 296
Mahapura 1601 268
Ratanpur 1508 344
Hetampura 1504 317
Salad 1501 324
Khanpur 1466 304
Runvad 1400 315
Kotali 1269 266
Sundarpura 1267 283
Ramnath 1239 228
Meghakui 1208 266
Ankhi 1179 243
Ankhol 1129 233
Talsat 1124 249
Kashipura 1117 241
Karali 1075 225
Hinglot 1057 206
Khalipur 1054 226
Tatarpura 1046 233
Gokalpura 1032 208
Gosindra 1021 219
Alhadpura 991 217
Samaspura 961 224
Sukhlipur 942 185
Khatamba 920 190
Raghavpura 850 176
Samsabad 801 180
Shankarpura 751 167
Untiya (Medhad) 733 150
Patarveni 721 173
Vora Gamdi 688 147
Diwalipura 661 136
Rabhipura 619 133
Fajalpur (Ankhi) 579 125
Raman Gamdi 559 126
Mujar Gamdi 494 114
Shahpura 493 118
Kajapur 462 108
Mastupur Gamdi 430 94
Jobantekri 430 92
Navapura 387 73
Untiya (Kajapur) 313 79
Hansapura 308 76
Sultanpura 298 75
Fatepura 278 63
Hansajipura 223 47
Ajitpura 190 41
Kandkoi 155 37
Dolatpura 82 17
Rasulpur 68 13

All Rights Reserved 2013 onefivenine.com             Contact Us             About Us /             Privacy Policy